Activiteiten

Het belang van lezen

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal! Daarom heeft de aanpak de Bibliotheek op school tot doel om het lezen op school en in de vrije tijd te stimuleren. Want wie dagelijks 15 minuten leest kan z’n woordenschat uitbreiden met 1.000 nieuwe woorden per jaar. Daarnaast leidt beter kunnen lezen vanzelf tot meer plezier in lezen. En wie beter kan lezen kan zich beter ontplooien en zich beter redden in de maatschappij. Alle reden dus om kinderen en jongeren te blijven inspireren en motiveren om te lezen.

 

Lezen

Er is een boek voor ieder kind! Daarom zijn de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator van de school onmisbaar. Samen met die collectie zorgen zij voor dagelijkse werkvormen rondom vrij lezen, voorlezen en praten over boeken, bij voorkeur aansluitend bij landelijke leescampagnes.

Naar campagnes en activiteiten

Digitale geletterdheid

De lees(media)consulent of mediacoach van de bibliotheek zorgt ervoor dat de school alle activiteiten en werkvormen benut om de ontwikkeling van de digitale geletterdheid bij leerlingen en leraren te stimuleren.

Naar de Actiegids digitale geletterdheid

Taal en digitale geletterdheid

Er is een duidelijke koppeling tussen geletterdheid en digitale geletterdheid. Wie niet goed is in taal kan namelijk ook online niet mee. Met de Bibliotheek op school werken scholen en bibliotheken op een structurele manier samen om taalvaardigheid en leesplezier van kinderen te vergroten. Het is daarom logisch digitale geletterdheid in deze aanpak te integreren. Wil je weten hoe je dit aanpakt? Lees de Actiegids digitale geletterdheid.