Lees- en mediaplan

Tijdens de cursus Open Boek leert de leescoördinator om een meerjarenplan te maken voor haar school rondom lezen en soms ook voor informatievaardigheden en/of mediawijsheid. Ieder jaar gebruik je de monitorresultaten om gerichte doelen te stellen en helpt de leesconsulent met het vaststellen van een jaarplan met activiteiten en werkvormen om die doelen te halen.

Leesplan

Het leesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de school. Zaken als de fysieke en digitale jeugdcollectie, taken van de leescoördinator, wekelijkse leesactiviteiten, alsmede deelname aan landelijke projecten zoals de Kinderboekenweek, worden hierin vermeld. Het Leesplan is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Lezen.
 

Informatievaardighedenplan

Het informatievaardighedenplan biedt de basisschool en de bibliotheek een handvat om planmatig informatievaardigheden in de lessen te integreren. Het gaat eerst in op informatievaardigheden en biedt verderop de mogelijkheden om mediawijsheid in de breedte te benoemen.

Een informatievaardighedenplan voor het voortgezet onderwijs wordt in de toekomst toegevoegd. Beide producten zijn/worden ontwikkeld in samenwerking met de KB (Koninklijke Bibliotheek).
 

Naar de toolkit voor actuele documenten