Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden, zoals weergegeven in dit stapelschema. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.

Alle opleidingen zijn i.v.m. de corona maatregelen uitgesteld naar het najaar 2020. Meer informatie vind je op www.bibliotheekcampus.nl

Leesconsulent de Bibliotheek op school po

Van uitvoerder naar gesprekspartner

Leesplezier voor kinderen met leesproblemen

Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

De basisopleiding leesconsulent is een goed uitgebalanceerde opleiding voor starters, waarin er aandacht is voor het onderwijslandschap, lezen, jeugdliteratuur en leespromotie. De opleiding geeft je een sterke basis om als leesconsulent te starten. Wil je je graag verder ontwikkelen? Wil je op de langere termijn betekenisvol een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het leesbeleid van de school? In wisselend aanbod bieden we je mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

Lees meer

Open Boek 2.0 voor leescoördinatoren

Een cursus in 4 dagdelen voor leerkrachten die zich bezighouden met leesbevordering en hun team willen ondersteunen in een structurele leesbevorderingsaanpak. Op Leesplan.nl vind je informatie over de cursus en train-de-trainer-opleidingen, en een lijst van gecertificeerde trainers.

Naar Leesplan.nl