Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden, zoals weergegeven in dit stapelmodel. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.

Leesconsulent de Bibliotheek op school po

Van uitvoerder naar gesprekspartner

Leesplezier voor kinderen met leesproblemen

Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Open Boek 3.0 voor leescoördinatoren

Een cursus in 5 dagdelen voor leerkrachten die zich bezighouden met leesbevordering en hun team willen ondersteunen in een structurele leesbevorderingsaanpak. Op Leesplan.nl vind je informatie over de cursus en train-de-trainer-opleidingen, en een lijst van gecertificeerde trainers.

Naar Leesplan.nl