Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden, zoals weergegeven in dit stapelschema. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.


Trainingen voorjaar 2021

Ondanks dat het in coronatijden lastig plannen is, willen we toch alvast een vooruitblik geven op het trainingsaanbod rond BoekStart en de Bibliotheek op school voor voorjaar 2021. Het is onze wens om de trainingen live aan te bieden zodra dat weer mogelijk is. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een deel van de trainingen blended te maken, een combinatie van online- en live-bijeenkomsten. Voor trainingen die veel praktijkopdrachten bevatten is dat niet altijd haalbaar.

Helaas weten we niet wanneer we elkaar in trainingsverband mogen ontmoeten, daarom gaan we door met online trainen waar het kan en plannen we de live-trainingen in de periode april/mei/juni 2021.

Leesconsulent de Bibliotheek op school po

Van uitvoerder naar gesprekspartner

Leesplezier voor kinderen met leesproblemen

Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Lezen kan beter! voortgezet onderwijs

Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

De basisopleiding leesconsulent is een goed uitgebalanceerde opleiding voor starters, waarin er aandacht is voor het onderwijslandschap, lezen, jeugdliteratuur en leespromotie. De opleiding geeft je een sterke basis om als leesconsulent te starten. Wil je je graag verder ontwikkelen? Wil je op de langere termijn betekenisvol een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het leesbeleid van de school? In wisselend aanbod bieden we je mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

Lees meer

Open Boek 2.0 voor leescoördinatoren

Een cursus in 4 dagdelen voor leerkrachten die zich bezighouden met leesbevordering en hun team willen ondersteunen in een structurele leesbevorderingsaanpak. Op Leesplan.nl vind je informatie over de cursus en train-de-trainer-opleidingen, en een lijst van gecertificeerde trainers.

Naar Leesplan.nl