Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden, zoals weergegeven in dit stapelschema. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.


Gevolgen striktere coronomaatregelen voor trainingen

Wat betekenen de striktere coronamaatregelen van eind september voor de trainingen BoekStart en de Bibliotheek op school? De voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten, uiteraard in een ruimte die coronaproof is. Waar mogelijk kijken we of de fysieke bijeenkomsten omgezet kunnen worden in onlinetrainingen. Lukt dit niet dan wordt de training verplaatst naar een later tijdstip. Bij elke optie staan de veiligheid van de deelnemers en de trainer, en de kwaliteit van de training voorop. Medio oktober beslissen we voor elke training welke optie van toepassing is. Daarna ontvangen alle deelnemers persoonlijk bericht over hun training via de mail.

Leesconsulent de Bibliotheek op school po

Van uitvoerder naar gesprekspartner

Leesplezier voor kinderen met leesproblemen

Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

De basisopleiding leesconsulent is een goed uitgebalanceerde opleiding voor starters, waarin er aandacht is voor het onderwijslandschap, lezen, jeugdliteratuur en leespromotie. De opleiding geeft je een sterke basis om als leesconsulent te starten. Wil je je graag verder ontwikkelen? Wil je op de langere termijn betekenisvol een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het leesbeleid van de school? In wisselend aanbod bieden we je mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

Lees meer

Open Boek 2.0 voor leescoördinatoren

Een cursus in 4 dagdelen voor leerkrachten die zich bezighouden met leesbevordering en hun team willen ondersteunen in een structurele leesbevorderingsaanpak. Op Leesplan.nl vind je informatie over de cursus en train-de-trainer-opleidingen, en een lijst van gecertificeerde trainers.

Naar Leesplan.nl