Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden, zoals weergegeven in dit stapelschema. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.


Trainingen voorjaar 2021

Door de coronamaatregelen is het helaas niet haalbaar om de trainingen van voorjaar 2021 fysiek te laten plaatsvinden. De volgende trainingen worden daarom verplaatst: BoekStartcoach en Leesconsulent BoekStart. De training Meertaligheid BoekStart wordt online verzorgd. Voor komend najaar staan er al verschillende trainingen in de planning. Daarbij onderzoeken we of er enkele in hybride vorm verzorgd kunnen worden.

Leesconsulent de Bibliotheek op school po

Van uitvoerder naar gesprekspartner

Leesplezier voor kinderen met leesproblemen

Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Open Boek 3.0 voor leescoördinatoren

Een cursus in 5 dagdelen voor leerkrachten die zich bezighouden met leesbevordering en hun team willen ondersteunen in een structurele leesbevorderingsaanpak. Op Leesplan.nl vind je informatie over de cursus en train-de-trainer-opleidingen, en een lijst van gecertificeerde trainers.

Naar Leesplan.nl