Opleidingen

Talent en kwaliteit

De nieuwe vorm van samenwerking met het onderwijs brengt nieuwe rollen met zich mee en stelt andere eisen aan medewerkers. Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

Het opleidingshuis biedt jaarlijks mogelijkheden om te groeien in kennis en vaardigheden, zoals weergegeven in dit stapelmodel. Directie en management zijn verantwoordelijk voor het leertraject van hun medewerkers en voor de borging van het geleerde in de organisatie.

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.

Overzicht beschikbare opleidingen via Bibliotheek Campus

Primair onderwijs

Leesconsulent startbekwaam

 • Didactiek voor leesconsulenten Bibliotheek op school
 • Van uitvoerder naar gesprekspartner
 • Leesconsulent de Bibliotheek op school

Leesconsulent junior/bekwaam

 • Activerende workshops en trainingen ontwerpen en begeleiden
 • Werken met rijke teksten en de rol van de leesconsulent
 • Meertaligheid bij de Bibliotheek op school
 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem (hbo werkdenkniveau)
 • Van uitvoerder naar gesprekspartner

Adviseur educatie/senior gevorderd professional

 • Activerende workshops en trainingen ontwerpen en begeleiden
 • Werken met rijke teksten en de rol van de leesconsulent
 • Meertaligheid bij de Bibliotheek op school
 • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem (hbo werkdenkniveau)
 • Onderwijsrelaties bouwen en borgen

Voortgezet onderwijs

Adviseur educatie & Leesmediaconsulent hbo

 • Activerende workshops en trainingen ontwerpen en begeleiden
 • Onderwijsrelaties bouwen en borgen
 • Leesconsulent de Bibliotheek op school vo

Open Boek 3.0 voor leescoördinatoren

Een cursus in 5 dagdelen voor leerkrachten die zich bezighouden met leesbevordering en hun team willen ondersteunen in een structurele leesbevorderingsaanpak. Op Leesplan.nl vind je informatie over de cursus en train-de-trainer-opleidingen, en een lijst van gecertificeerde trainers.

Naar Leesplan.nl