Over

de Bibliotheek op school

Met deze aanpak werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

Er is sprake van een de Bibliotheek op school wanneer de samenwerking is opgebouwd uit een 'lokale variant' van onderstaande landelijke richtlijnen.

  • Strategische samenwerking is geborgd in beleid van school, bibliotheek en gemeente.

  • Deskundige lees(media)consulent adviseert en ondersteunt de lees/taalcoördinator en het team van de school.

  • Jaarlijkse doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten.

  • Jaarlijkse doelen en activiteiten worden vastgelegd in een lees- en/of mediaplan.

  • Actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende leesomgeving verrijkt het leesonderwijs.

  • Portaal voor het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

1. Wanneer ben ik een de Bibliotheek op school?

Je werkt volgens de Bibliotheek op school als er een structurele samenwerkingsovereenkomst is tussen school, (gemeente) en bibliotheek en er uitvoering wordt gegeven aan de bouwstenen collectie, expertise, monitor, lees- en mediaplan en digitaal portaal. De aanpak kent de fases acquisitie, implementatie, uitvoering en borging. In het eerste samenwerkingsjaar worden de bouwstenen stap-voor-stap geïmplementeerd. In de meeste gevallen bereik je na drie jaren de borgingsfase.

Wil je weten of je voldoet aan de richtlijnen van de Bibliotheek op school primair onderwijs en of je een 1-, 2- of 3-sterren samenwerking hebt? Vul dan de sterrenchecklist in!

  • Zie ook vraag 4: Hoe borg ik de aanpak in m’n beleid en organisatie?

2. Wat kost de Bibliotheek op school?

Wanneer je de optimale richtlijnen van de Bibliotheek op school volgt, houd je rekening met een gemiddelde kostprijs per leerling/student per jaar voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De toolkit van de bouwsteen Exploitatie bevat exploitatiemodellen per onderwijstype voor bibliotheek en school. Met deze exploitatiemodellen bereken je de kostprijs van jouw eigen variant en kun je die kosten verdelen over bibliotheek, school en derden. Het tarief dat bibliotheken doorberekenen aan de school kan sterk verschillen en is afhankelijk van lokale factoren.

3. Hoe pak ik de implementatie aan?

In de toolkit is een strategische procesaanpak beschikbaar om vanuit visie naar concrete acties te komen. Hierin is aandacht voor visievorming in de bibliotheek, marktbewerking en de stappen die gezet moeten worden voor de implementatie. 

4. Hoe borg ik de aanpak in m’n beleid en organisatie?

De aanpak is geborgd wanneer het in het beleidsplan van de bibliotheek is opgenomen en het onderdeel is van de jaarlijkse begroting. De benodigde expertise van onderwijsspecialist en leesconsulent is op orde en wordt via bijscholing op peil gehouden. Je informeert alle medewerkers over de inhoud en voortgang en zorgt ervoor dat de aanpak regelmatig op de agenda staat bij directie, de financiële afdeling en het management van alle vestigingen. Je evalueert de aanpak regelmatig, zowel intern, met de gemeente als met de onderwijspartners, en past de processen waar nodig aan. 

5. Hoe werkt de toolkit en wat vind ik daar?

De toolkit bevat materialen voor bibliotheken ter ondersteuning van elke fase. Er is een webpagina voor elke bouwsteen met dieplinks naar materialen voor basis- en voortgezet onderwijs bij elkaar geplaatst. Er is ook een overzicht van nieuwe materialen. Je kunt drukwerk of geprint materiaal bestellen en sommige tools voor lokaal gebruik bewerken en downloaden. Er is één afgesloten pagina met een paar strategische documenten. Het wachtwoord is op te vragen bij je POI-coördinator.

6. Waar kan ik terecht voor hulp en vragen?

De pagina Contactpersonen bevat de gegevens van alle POI- en G4-coördinatoren. Zij zijn goed op de hoogte en kunnen je indien nodig doorverwijzen. Je kunt je vraag ook stellen via info@debibliotheekopschool.nl. Er zijn biebtobieb-groepen van de Bibliotheek op school en de monitor voor zowel basis- als voortgezet onderwijs om hulpvragen te stellen. En abonneer je op de nieuwsbrief en het X-account (voorheen Twitter) van de Bibliotheek op school.