Monitor: promofilm, webinars en handreiking

Om bibliotheken te ondersteunen bij het inzetten van de Monitor de Bibliotheek op school hebben we eind 2019, begin 2020 nieuwe tools ontwikkeld. Voor bibliotheekmedewerkers die voor het eerst gaan werken met de Monitor zijn er een handleiding en een webinar. Daarnaast hebben we het webinar 'Masterclass analyse monitorgegevens po', het webinar en de handreiking 'Meedoen met de Monitor; Scholen opnieuw motiveren voor de Monitor de Bibliotheek op school' en de promotiefilm over het belang van de Monitor.

Promotiefilm belang Monitor

Wil je het belang van de Monitor (opnieuw) bespreken met een schooldirecteur of -bestuur? Laat dan de video Het belang van de Monitor de Bibliotheek op school zien. Daarin vertelt een schooldirecteur hoe zijn team met de Monitor meer regie over het leesonderwijs heeft gekregen. De taalcoördinator vertelt hoe zij beter in staat is het team aan te sturen, omdat ze nu weet waar de verbeterpunten liggen. En de leesmediaconsulent vertelt hoe het leesplezier op school is gestegen sinds ze daar doelgericht aan werken.

Webinar Werken met de Monitor po/vo

Ga je voor het eerst werken met de Monitor? Kijk dan het webinar Werken met de Monitor de Bibliotheek op school terug. Het webinar bevat een praktische uitleg over de Monitor voor monitorcoördinator en leesconsulenten. Die uitleg betreft zowel de Monitor op basisscholen als die op vmbo-scholen; de techniek van de Monitor is namelijk hetzelfde. Stapsgewijs nemen we door wat de Monitor is, hoe de beheerpagina werkt, wie wat moet doen en wanneer, en welke afspraken je met scholen moet maken.

Het webinar, verdeeld in vier korte video’s, is te vinden in de toolkit Monitor (scroll naar beneden). Daar staat ook een link naar het hele webinar (46 minuten). In de toolkit staat ook de pdf van de presentatie: Werken met de Monitor de Bibliotheek op school po/vo - training voor leesconsulenten, evenals de lijst met antwoorden op de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn. 

Webinar Masterclass analyse monitorgegevens po

Het webinar Masterclass analyse monitorgegevens po is bedoeld voor onderwijsspecialisten en leesconsulenten. Hoe kom je van veel verhaal (monitorgegevens) en weinig resultaat naar een kort verhaal met veel resultaat? Kees Broekhof leert je hoe je een stevige analyse maakt en maximaal drie prioriteiten vaststelt om in het schooljaar daarop uit te voeren. Bij zijn analyse van monitorresultaten van een specifieke school richt Kees zich vooral op de drie voorwaarden voor lezen: de schoolbibliotheek, de tijd voor lezen, en het praten over lezen. Daarna zoekt hij voor elk onderdeel antwoorden op de vragen: Wat zie ik? Wat valt op? Wat is mijn conclusie? Die conclusies leiden vervolgens tot maximaal drie prioriteiten.

In de toolkit Monitor (basisonderwijs/uitvoering) staan zowel de link naar het webinar zelf als de pdf van de presentatie en de lijst met antwoorden op de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn.

Webinar en handreiking Monitormoeheid scholen wegnemen

De meerwaarde van de Monitor wordt pas zichtbaar als het meetinstrument goed wordt gebruikt. Hoe maak je het team op school (weer) bewust van de meerwaarde van de Monitor? Om bibliotheken te helpen om scholen te (blijven) motiveren om de Monitor te gebruiken is er in 2019 een serie workshops geweest over het wegnemen van monitormoeheid bij scholen. Die workshops vormen de basis voor een handreiking en een webinar. In de handreiking hebben we de suggesties van de deelnemers bij de discussies en werkvormen verwerkt. Tijdens het webinar neemt Kees Broekhof je mee de school in: Hoe voer je het visiegesprek met de directie? En hoe betrek je daarna het team bij de monitorresultaten?

  1. Een schoolteam zal gemotiveerder met de Monitor werken als het zich bewust is van de relatie tussen de Monitor en de visie van de school op leesbevordering. Het is daarom noodzakelijk om die visie expliciet te maken en te bespreken met het team.
  2. Het is mogelijk om leerkrachten actiever bij de Monitor te betrekken door in het gesprek met het team doelgericht gebruik te maken van de principes van de zelfdeterminatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan.

De handreiking Meedoen met de Monitor; Scholen opnieuw motiveren voor de Monitor de Bibliotheek op school en het gelijknamige webinar zijn te vinden in de toolkit Monitor (basisonderwijs/beleid).

Toolkit Monitor

Wil je nog meer informatie over de Monitor de Bibliotheek op school? In de toolkit Monitor staan alle documenten die helpen bij het introduceren en uitvoeren van de Monitor.