Leenrecht

In de schoolbibliotheken worden veel materialen uitgeleend. Dat gebeurt vooral in de school, maar vaak soms ook in een (mobiele) bibliotheekvestiging. In elke situatie is het voor de bibliotheek belangrijk te weten of een leenrechtvergoeding moet worden afgedragen aan Stichting Leenrecht. De toolkit bevat een juridische toelichting op dit vraagstuk.

Vrijstelling

Wanneer uitleningen aan leerlingen en leerkrachten plaatsvinden in en onder verantwoordelijkheid van de school, dan valt dit onder het vrijstellingsregime. In deze situatie is niet van belang of de school een eigen collectie heeft of dat zij gebruik maakt van collecties die ter beschikking worden gesteld door de bibliotheek of provinciale ondersteuningsinstelling.

Geen vrijstelling

Wanneer de uitleningen in het gebouw van de school plaatsvinden, onder verantwoordelijkheid van de bibliotheek, dan moet over de uitleningen wel een leenrechtvergoeding worden betaald. Hiervan is onder andere sprake als de bibliotheek in de school fungeert als bibliotheekvestiging die publiek toegankelijk is, zoals in het geval van een buurtbibliotheek of bij multifunctionele accommodaties (brede school). In deze situaties worden de uitleningen als eigen uitleningen van de bibliotheek vermeld in de jaarstatistiek bij het jaarverslag.

Meer informatie is ook te vinden op de website van Stichting Leenrecht of de website van de VOB.
 

Naar de toolkit voor actuele documenten