Netwerk & Beleid

Een sterk netwerk tussen onderwijs, bibliotheek en overheid vormt een randvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Dit sterke netwerk begint op strategisch niveau tussen bibliotheekdirectie, school- en of gemeentebestuur om de gezamenlijke visie te borgen in beleid en afspraken.

Gemeente, onderwijs en bibliotheken hebben namelijk een gemeenschappelijk doel: kinderen helpen om zich te ontplooien en zich voor te bereiden op een rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid zijn daarbij essentieel. En de bibliotheek is hierbij een krachtige partner.

Het vervolg ligt op het uitvoerend niveau, waar de lees- of taalco├Ârdinator van de school en de onderwijsspecialist of adviseur educatie en de leesconsulent van de bibliotheek een sleutelpositie hebben in het vaststellen van het lees- en mediaplan en het uitvoeren van alle afspraken.

Voor het eigen bibliotheekbeleid komen vragen aan de orde als:

  • Hoe ziet mijn omgeving eruit en is daar genoeg interesse voor de Bibliotheek op school?
  • Hoe stem ik mijn strategie en beleid af op de ontwikkelingen in mijn werkgebied?
  • Kan de Bibliotheek op school hier een toekomstbestendig antwoord op bieden?
  • Hoe moet mijn organisatie eruit zien?
  • Is hier genoeg draagvlak en hoe realiseer ik de omslag naar de Bibliotheek op school?
  • Wat kost de Bibliotheek op school?

In de toolkit staan een aantal documenten die helpen om van idee naar uitvoering te komen. 
 

Naar de toolkit voor actuele documenten