Nieuwsberichten

Resultaat 181 - 190 (van 235)

 • Monitordag 2015

  14 oktober 2015

  Op dinsdag 22 september 2015 vond voor de vierde keer de landelijke Monitordag de Bibliotheek op school plaats. Ruim 100 monitorcoördinatoren en leesconsulenten van bibliotheken en de PSO-monitorcoördinatoren kwamen hiervoor naar Utrecht. Het doel was om het werken met de Monitor de Bibliotheek op school in het basisonderwijs te consolideren en te verdiepen en om de voorbereiding van de meting van 2015-2016 met elkaar te delen.

  Bekijk details van Monitordag 2015

 • Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw

  5 oktober 2015

  Na een lange tijd van daling zit er weer groei in het aantal jonge bibliotheekleden. Met de traditionele expertise van bibliotheken als vertrouwde basis, moet dat een stimulans vormen om de bibliotheek van de nabije toekomst vorm te geven. Met een nieuwe brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw.

  Bekijk details van Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw

 • Voortgangsbericht onderzoek ‘Samenwerking primair onderwijs’

  14 september 2015

  Het onderzoek ‘Samenwerking primair onderwijs’ is in volle gang. Om de ontwikkeling van (een deel van) de educatieve functie van de bibliotheekbranche goed te monitoren, is het van belang dat zoveel mogelijk bibliotheken mee doen en de vragenlijsten invullen. Veel bibliotheken hebben dit al gedaan, maar een groot aantal bibliotheken moet nog starten. Alleen bij een hoge respons krijgen we een mooi totaaloverzicht van de belangrijke rol die bibliotheken spelen binnen het primair onderwijs.

  Bekijk details van Voortgangsbericht onderzoek ‘Samenwerking primair onderwijs’

 • Informatie voor werkstuk en spreekbeurt

  10 september 2015

  Handig om te weten bij de start van het nieuwe schooljaar: de Bibliotheek heeft een website die leerlingen helpt bij het vinden van informatie voor hun werkstuk of spreekbeurt. Er zijn op dit moment ruim 160 onderwerpen beschikbaar met voorgeselecteerde en betrouwbare informatie. In september 2015 wordt dit uitgebreid naar ongeveer 240 onderwerpen. Ook zijn hier filmpjes en afbeeldingen te vinden.

  Bekijk details van Informatie voor werkstuk en spreekbeurt

 • Hoe meer je leest, hoe meer je groeit. Ook in Ghana!

  9 september 2015

  De Bibliotheek op school gaat internationaal! Stichting Biblionef vindt dat kinderen overal ter wereld de kans moeten hebben om te lezen. Zij helpt bij de ontwikkeling van kinderen in achterstandsgebieden, die weinig of geen toegang hebben tot leesmateriaal. Zij doet dit door kinderbibliotheken op te zetten en door nieuwe kinderboeken te doneren aan (school)bibliotheken. Op deze manier verbreedt Biblionef de horizon van deze kinderen en geeft hen een beter toekomstperspectief. Eén van de medewerkers...

  Bekijk details van Hoe meer je leest, hoe meer je groeit. Ook in Ghana!

 • Raadgedicht, spelen met taal en poëzie

  25 augustus 2015

  Vanaf 7 september 2015 gaat het poëzieproject Raadgedicht van start. Het project richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs. Ook wordt via sociale media opgeroepen mee te spelen. Doel is het bevorderen van het lezen van kinderpoëzie. Dit gebeurt op een nieuwe en verfrissende manier.

  Bekijk details van Raadgedicht, spelen met taal en poëzie

 • Basisschool Spaubeek eregast op uitreiking Nederlandse Kinderjury

  23 juni 2015

  In mei heeft Kunst van Lezen in samenwerking met Stichting CPNB een wedstrijd uitgezet via de Bibliotheek op school. De school die het meest overtuigend aan de slag was gegaan met de Kinderjury, kon een VIP-arrangement winnen naar de landelijke uitreiking op 21 juni. De Limburgse Basisschool Spaubeek had o.a. een eigen Schoolsenaat geïnstalleerd en was daarmee de gelukkige winnaar.

  Bekijk details van Basisschool Spaubeek eregast op uitreiking Nederlandse Kinderjury

 • Voorleeskampioen laat van zich horen

  4 juni 2015

  De Leescoalitie roept de Tweede Kamer op om leesbevordering in de eerste levensjaren van kinderen te versterken. Het advies werd vandaag in de vorm van een petitie overhandigd in Den Haag. Het is bekend dat taalachterstanden op den duur leiden tot sociale, maatschappelijke en economische problemen. De coalitie ziet een belangrijke rol weggelegd voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en beveelt dan ook aan om die structureel bij leesbevordering te betrekken.

  Bekijk details van Voorleeskampioen laat van zich horen

 • De Bibliotheek. Voor iedereen van 0-101

  21 mei 2015

  Iedereen kan zich ontwikkelen in de Bibliotheek, ongeacht de leeftijd. Dat is de boodschap die de Bibliotheek uitdraagt, in woord en daad. Om de Bibliotheek als plek voor een leven lang leren te promoten, is de groeimeter ontwikkeld. Vanaf nu is deze ook te bestellen via de bestellijst van de Bibliotheek op school.

  Bekijk details van De Bibliotheek. Voor iedereen van 0-101

 • De Bibliotheek op school stimuleert leesvaardigheid!

  12 mei 2015

  Niet of weinig lezen heeft op termijn grote negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van lees- en taalvaardigheid en voor het schoolsucces van een leerling. Als leesplezier in de hogere leerjaren van de basisschool te weinig wordt gestimuleerd nemen leesmotivatie en groei in leesvaardigheid al vanaf groep 5 of 6 af. Kan een aanpak als de Bibliotheek op school de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil houden?

  Bekijk details van De Bibliotheek op school stimuleert leesvaardigheid!