Nieuwsberichten

Resultaat 11 - 20 (van 262)

 • Handige rekenhulp collectieprofiel voortgezet onderwijs Bekijk details

  9 november 2020

  Hoeveel boeken en welke rubrieken moet je kopen voor een schoolbibliotheek van de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs? En wat kost dat? Probiblio heeft een rekenschema opgesteld voor collectievorming voor het voorgezet onderwijs. Het model berekent twee varianten: je vult het aantal gewenste boeken per leerling in en het benodigde budget wordt berekend óf je geeft het beschikbare budget op en het model berekent hoeveel boeken per rubriek je kunt kopen.

 • Aanbevelingen update leermiddelengidsen informatievaardigheden Bekijk details

  9 november 2020

  De leermiddelengidsen po en vo/mbo bieden een overzicht van beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. Het kernteam de Bibliotheek op school heeft met een vragenlijst de ervaringen met het gebruik van de leermiddelengids opgehaald bij educatiespecialisten en lees(media)consulenten. Deze ervaringen hebben we vertaald in vijf aanbevelingen en een advies aan de Koninklijke Bibliotheek voor de jaarlijkse update van de gidsen.

 • Data Detox Kit en Data Detox Kids Bekijk details

  9 november 2020

  Tijdens de Week van de Mediawijsheid (t/m vrijdag 13 november 2020 - thema ‘je hebt het zelf in de hand’) is de Data Detox Kit voor tieners en het theaterproject Data Detox Kids gelanceerd. Twee mooie tools waarmee we jongeren willen motiveren om over hun mediagebruik na te denken en hun digitale weerbaarheid te vergroten. De tools zijn te gebruiken door bibliotheken, scholen en jongerencentra.

 • Leesoffensiefsubsidie biedt kansen voor de Bibliotheek op school Bekijk details

  20 oktober 2020

  Begin oktober ondertekenden vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten samen met KB, VOB en SPN het Bibliotheekconvenant. Het bestrijden van laaggeletterdheid door middel van leesbevordering (het leesoffensief) is in het convenant één van de drie maatschappelijke opgaven van de bibliotheek. Er komt een subsidieregeling voor basisbibliotheken om het leesoffensief ten uitvoer te brengen. Het kernteam van de Bibliotheek op school en Stichting Lezen zien in deze subsidieregeling een prachtige...

 • Start Monitor de Bibliotheek op school 2020-2021 Bekijk details

  5 oktober 2020

  De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat open van 30 november 2020 t/m 12 februari 2021. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de onlinevragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 16 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang.

 • Stimulering samenwerking Bibliotheek en mbo Bekijk details

  5 oktober 2020

  In schooljaar 2020-2021 maken zes bibliotheken gebruik van de reguliere stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo. In de toekenning is met name gekozen voor nieuwe samenwerkingen en geografische spreiding. Daarnaast is gekozen voor een bestaande samenwerking die vrij lezen gaat uitbreiden naar alle BOL-opleidingen op twee locaties.

 • Openingsfilm met Manon Sikkel Bekijk details

  5 oktober 2020

  Leesconsulenten uit Groningen liepen er tijdens de lockdown in het voorjaar 2020 tegenaan dat een grote feestelijke opening van een nieuwe de Bibliotheek op school-locatie met veel ouders en kinderen niet mogelijk was. Zij vroegen of er misschien een filmpje gemaakt zou kunnen worden met een rolletje voor de kinderboekenambassadeur, dat landelijk ingezet kan worden. Met dat idee is het kernteam de Bibliotheek op school po aan de slag gegaan.

 • Samen voor effectief leesonderwijs Bekijk details

  5 oktober 2020

  Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief leesonderwijs. Tijdens deze pilot gaat een leernetwerk van leerkrachten en leesconsulenten aan de slag onder begeleiding van NHL Stenden Hogeschool.

 • Veel aandacht voor leesvaardigheid Bekijk details

  5 oktober 2020

  Het Leesoffensief wacht nog op het ministeriële startsein, maar het gebrek aan leesvaardigheid en leesmotivatie bij Nederlandse kinderen en jongeren staat volop in de belangstelling. Woensdag 23 september hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de afgenomen leesvaardigheid, zondag 27 september wijdde Arjen Lubach een groot deel van zijn uitzending aan het verband tussen het vak begrijpend lezen en de afnemende leesvaardigheid en leesmotivatie.

 • 25 werkvormen leesbevordering voortgezet onderwijs Bekijk details

  4 september 2020

  Ben je leesconsulent of docent in het voortgezet onderwijs en wil je leerlingen graag motiveren om meer te lezen? Gebruik de folder 25 werkvormen leesbevordering voor het voortgezet onderwijs om je op weg te helpen. We hebben deze folder gemaakt naar het voorbeeld van de 25 werkvormen voor het primair onderwijs. Met goede leesbevorderingsactiviteiten kan iedere leerling ervaren hoe leuk lezen is. Deze gemakkelijke werkvormen voor een kort moment in de klas zijn daarbij heel effectief.

Paginanavigatie