Nieuwsberichten

Resultaat 231 - 240 (van 260)

 • Feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking Bekijk details

  10 juli 2014

  Lezen is goed voor kinderen. We vinden dat zo vanzelfsprekend, dat we er nauwelijks bij stilstaan. We vinden het even vanzelfsprekend dat Bibliotheken het lezen stimuleren in samenwerking met scholen. In een tijd waarin budgetten krimpen is het goed om bij deze vanzelfsprekendheid stil te staan. Want wat levert de samenwerking tussen scholen en Bibliotheken nu eigenlijk op? Waarom zouden we erin blijven investeren? De belangrijkste feiten en cijfers voor een sterke strategische samenwerking zijn...

  Bekijk details van Feiten en cijfers als basis voor strategische samenwerking

 • 'De Bibliotheek op school maakt lezen leuk' Bekijk details

  30 juni 2014

  Bijna elke week opent ergens in Nederland een nieuwe 'de Bibliotheek op school' haar deuren. Met dit initiatief brengt de bibliotheek niet alleen boeken maar ook lees- en media-adviezen de klassen in. Leerlingen, ouders, leerkrachten, bibliotheken en gemeenten omarmen het programma enthousiast. Het geheime ingrediënt? Plezier!

  Bekijk details van 'De Bibliotheek op school maakt lezen leuk'

 • Voortgang digitale de Bibliotheek op school Bekijk details

  30 juni 2014

  Bibliotheek.nl (BNL) bouwt aan de landelijke digitale infrastructuur voor bibliotheken: een gecompliceerd bouwproject dat tijd nodig heeft. In 2017 moet dit uiteindelijk leiden tot de landelijke Digitale Bibliotheek. De digitale vestiging van de Bibliotheek op school profiteert volop van de landelijke infrastructuur. Hoe het met de digitale voortgang loopt, leest u in dit bericht.

  Bekijk details van Voortgang digitale de Bibliotheek op school

 • Ouderbetrokkenheid in de Bibliotheek op school Bekijk details

  26 juni 2014

  Steeds vaker wordt gevraagd naar de mogelijkheden om ook ouders te betrekken bij de schoolbibliotheek. Die betrokkenheid van ouders bij de lees- en taalontwikkeling van het kind is cruciaal. Vanuit de Bibliotheek op school worden (nog) geen specifieke tools ontwikkeld voor ouders, maar we stimuleren wel de kansen om lokaal verbinding te leggen met een aantal succesvolle programma’s waarin ouders centraal staan. Hierbij een korte omschrijving van een paar programma’s die elke de Bibliotheek op school...

  Bekijk details van Ouderbetrokkenheid in de Bibliotheek op school

 • Cito-onderzoek: Leesplezier in de lift Bekijk details

  25 juni 2014

  Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat Nederlandse kinderen steeds minder graag lezen, zeker nu ze zich van jongs af aan omringd weten door smartphones, videospelletjes en Facebook. Rapporten van het Cito en het toonaangevende PIRLS-onderzoek lieten jarenlang een dalende trend zien in het leesplezier. Maar in Cito’s Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON), die vorige week verscheen, valt zowaar een plus te noteren. In groep 5 vindt 67% van de kinderen lezen leuk en in groep...

  Bekijk details van Cito-onderzoek: Leesplezier in de lift

 • Lezen is leuk! Impuls voor lezen op basisscholen Bekijk details

  2 juni 2014

  Op 16 mei 2014 heeft commissaris van de Koning, Max van den Berg, op de Openbare Jenaplan Basisschool de Ommewending in Veendam het startschot gegeven voor het project Lezen is leuk!

  Bekijk details van Lezen is leuk! Impuls voor lezen op basisscholen

 • De eerste school die met V@school werkt staat in Middelburg Bekijk details

  23 april 2014

  Op 17 april 2014 nam Marjolijn Bergmann, de vrouw van de burgemeester, in aanwezigheid van alle leerlingen, het schoolteam en vertegenwoordigers van de Bibliotheek het schoolbibliotheeksysteem V@school officieel in gebruik. Daarmee maakt Archipelschool de Uilenburch in Middelburg als eerste school in Nederland gebruik van het volledige systeem. En hiermee maken bibliotheek en school samen werk van ‘Meer lezen, beter in taal’!

  Bekijk details van De eerste school die met V@school werkt staat in Middelburg

 • Structurele aandacht voor lezen noodzakelijk Bekijk details

  23 april 2014

  De Inspectie van het Onderwijs presenteert de staat van het onderwijs in het Onderwijsverslag 2012/ 2013 in beeld. Dit jaar is onder andere ingezoomd op de motivatie van kinderen in het onderwijs. Over leesplezier zegt de Inspectie onder meer dat Nederlandse leerlingen weinig gemotiveerd zijn om te lezen en dat scholen te weinig gericht beleid voeren met betrekking tot voorlezen.

  Bekijk details van Structurele aandacht voor lezen noodzakelijk

 • Waarom je met lezen niet vroeg genoeg kunt beginnen Bekijk details

  11 april 2014

  Leesdeskundige Kees Broekhof (Sardes) schreef voor Kunst van Lezen al een aantal publicaties over de positieve effecten van vrij lezen op taalontwikkeling en hoe je ‘meer lezen’ op een inspirerende manier praktisch vormgeeft in de klas. Op strategische conferenties geeft hij regelmatig presentaties over de relatie tussen (voor)lezen en taalontwikkeling. Vanwege de vele positieve reacties op die presentaties heeft Kunst van Lezen besloten deze als gefilmd college openbaar te maken.

  Bekijk details van Waarom je met lezen niet vroeg genoeg kunt beginnen

 • Project ‘Lezen is leuk’ Bekijk details

  24 maart 2014

  ‘Lezen is leuk’ is het project dat Stichting Lezen heeft ingediend bij Stichting Kinderpostzegels, met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door gericht in te zetten op leesbevordering en door kinderen een rijke leesomgeving te bieden.

  Bekijk details van Project ‘Lezen is leuk’