Nieuwsberichten

Resultaat 21 - 30 (van 256)

 • Werkbijeenkomst Monitor voortgezet onderwijs

  20 januari 2020

  De resultaten van de Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs komen medio maart beschikbaar. Omdat de Monitor VO relatief nieuw is, nodigt Kunst van Lezen je graag uit voor een werkbijeenkomst ‘Werken met de Monitor VO’. Deze vindt plaats op 24 maart 2020 in Utrecht.

  Bekijk details van Werkbijeenkomst Monitor voortgezet onderwijs

 • Start inschrijving Nationale Jeugdkrakercompetitie 2020

  9 december 2019

  De inschrijvingen voor de Nationale Jeugdkrakercompetitie 2020 zijn gestart. Medewerkers van de Bibliotheek hebben complexe vragen bedacht en leerlingen van groep 7 en 8 gaan in teams de uitdaging aan om online antwoorden te vinden. De teams strijden om een mooie geldprijs en natuurlijk om de titel ‘Beste jeugdkrakers van het jaar’!

  Bekijk details van Start inschrijving Nationale Jeugdkrakercompetitie 2020

 • Titels ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ 2020 bekend

  9 december 2019

  De titels van de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau 2020 zijn bekend. Vanaf 7 februari is Koning van Katoren van Jan Terlouw voor € 2 te koop in de boekhandel. Vanaf 10 april is het prentenboek Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert voor € 2,50 verkrijgbaar. Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.

  Bekijk details van Titels ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ 2020 bekend

 • Prestatiebox: extra geld voor cultuureducatie

  6 december 2019

  Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid 1 budget (lumpsum) voor alle kosten die zij maken. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen extra geld om het onderwijs te verbeteren. Het geld uit deze prestatiebox (een bedrag per leerling) kunnen ze inzetten voor onder meer: taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Of voor cultuureducatie.

  Bekijk details van Prestatiebox: extra geld voor cultuureducatie

 • Creatief schrijven en leesbevordering

  6 december 2019

  Steeds vaker wordt creatief schrijven ingezet als impuls voor leesplezier en literaire competentie. Daarom hebben Mariet Lems en De Schoolschrijver, in opdracht van Stichting Lezen, de cursus Creatief schrijven in de klas ontwikkeld. Deze cursus is gericht op het integreren van schrijf- en leesonderwijs. Een aantal POI’s biedt de cursus komend jaar aan als pilot. Interesse?

  Bekijk details van Creatief schrijven en leesbevordering

 • Trainingen voorjaar 2020

  6 december 2019

  Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe. Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen de Bibliotheek op school. Daarom biedt Kunst van Lezen ook komend voorjaar weer vijf interessante opleidingen aan. In de toolkit Opleidingen en op Bibliotheek Campus vind je een uitgebreide beschrijving van elke training.

  Bekijk details van Trainingen voorjaar 2020

 • Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie

  6 december 2019

  De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen in Nederland zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit het gerenommeerde, internationale PISA-onderzoek, dat 3 december is verschenen. PISA meet de kennis en vaardigheden van 15-jarigen in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Ministers Van Engelshoven en Slob hebben laten weten zij gehoor geven aan de oproep van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur om een leesoffensief te starten.

  Bekijk details van Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie

 • Verslag mbo-conferentie vrij lezen en vrijetijdslezen

  19 november 2019

  Op 1 november vond de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019’ plaats in de LocHal in Tilburg. De sprekers en deelnemers hebben zich gebogen over de vragen: Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de taalontwikkeling en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke ondersteuning kan de Bibliotheek hierbij bieden? En hoe bedt een beleidsmaker in het mbo leesbevordering in het taalbeleid in? Ook de publicatie 'De Bibliotheek op school in het mbo; praktijkbeschrijvingen...

  Bekijk details van Verslag mbo-conferentie vrij lezen en vrijetijdslezen

 • Start Monitor de Bibliotheek op school 2019 - 2020

  11 november 2019

  De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat open van 2 december 2019 t/m 14 februari 2020. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de online-vragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 18 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang.

  Bekijk details van Start Monitor de Bibliotheek op school 2019 - 2020

 • Tweede pilot met Voor jou en je kind!

  11 november 2019

  Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven geven een vervolg aan de pilot ‘de Bibliotheek op school' en de oudercursus 'Voor jou en je kind!’. Deze cursus biedt ondersteuning aan ouders bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind. De pilot loopt dit schooljaar op tien scholen met de Bibliotheek op school. Aan het eind van het schooljaar wordt een toolkit opgeleverd met o.a. een projectplan, een presentatie voor een startbijeenkomst en extra materialen over leesbevordering.

  Bekijk details van Tweede pilot met Voor jou en je kind!