Nieuwsberichten

Resultaat 31 - 40 (van 213)

 • Nieuws over de monitor 2018-2019

  9 oktober 2018

  De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs staat open van 3 december 2018 t/m 15 februari 2019. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de online vragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 19 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. De resultaten zijn beschikbaar vanaf medio maart 2019. Je kunt als coördinator dus tijdig voorbereidingen treffen voor de meting: het uitnodigen van schooldirecties in het...

  Bekijk details van Nieuws over de monitor 2018-2019

 • Positieve resultaten monitormeting 2017/2018

  9 oktober 2018

  Met de Monitor de Bibliotheek op school breng je de opbrengst van de samenwerking tussen school en jouw bibliotheek in kaart. Je ontvangt jaarlijks in het voorjaar een rapportage op basis waarvan je samen met school de leesbevorderings- en informatievaardigheidsdoelen stelt voor het komende jaar. Desan stelt ook jaarlijks een landelijke analyse van de resultaten op over zowel de meting voor primair als voor voortgezet onderwijs.

  Bekijk details van Positieve resultaten monitormeting 2017/2018

 • Handboek Talentontwikkeling en kwaliteit

  4 oktober 2018

  Het is van groot belang dat medewerkers BoekStart en de Bibliotheek op school zich blijven ontwikkelen en weten hoe zij hun talenten kunnen inzetten. Kunst van Lezen biedt daarom alle bibliotheekdirecteuren en hun HRD-managers het nieuwe HR-handboek aan waarmee ze talenontwikkeling en kwaliteiten bij hun medewerkers verder kunnen stimuleren. Natuurlijk hebben de medewerker ook hierin zelf een grote rol.

  Bekijk details van Handboek Talentontwikkeling en kwaliteit

 • Kopgroep de Bibliotheek op school: samen werken aan duurzame resultaten

  2 oktober 2018

  Twaalf basisscholen en twaalf bibliotheken door heel Nederland hebben de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. Extra middelen zijn ingezet om een serieuze slag te maken in het bevorderen van lezen op school en thuis. Door gebruik te maken van de monitor en samen aan creatieve projecten rondom leesbevordering te werken is er heel wat bereikt.

  Bekijk details van Kopgroep de Bibliotheek op school: samen werken aan duurzame resultaten

 • Masterclass Werken aan geletterdheid binnen het gezin

  11 september 2018

  Dit najaar organiseren we een masterclass over een gezinsaanpak laaggeletterdheid (focus op NT1) voor je eigen bibliotheek. Kinderen uit laaggeletterde gezinnen hebben een grote kans om zelf ook laaggeletterd te worden. Wat kan de bibliotheek doen om die cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken? Met de masterclass willen we de handen ineenslaan en vanuit de programma’s BoekStart, de Bibliotheek op school en Basisvaardigheden samenwerken om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van die cyclus.

  Bekijk details van Masterclass Werken aan geletterdheid binnen het gezin

 • Scoor een Boek! landelijk beschikbaar

  10 september 2018

  Het succesvolle leesproject Scoor een Boek! is landelijk overdraagbaar gemaakt. Alle informatie en benodigde documenten voor een lokale uitvoering van Scoor een Boek! zijn vanaf nu beschikbaar in de nieuwe toolkit Scoor een Boek! En er zijn mooie resultaten over 2018 te melden.

  Bekijk details van Scoor een Boek! landelijk beschikbaar

 • Leesbevorderingsmateriaal van Academische Werkplaats

  4 september 2018

  Ben je nog op zoek naar werkvormen voor boekpromotie? Mariëlle Dortant, opleidingsdocent taal/lezen van Iselinge Hogeschool, heeft ons tijdens de POI-dag laten kennismaken met twee werkvormen. Haar studenten hebben in hun academische werkplaats meer lesmateriaal ontwikkeld en dat mag vrijelijk gedeeld en gebruikt worden

  Bekijk details van Leesbevorderingsmateriaal van Academische Werkplaats

 • Hoeveel sterren heeft jouw Bibliotheek op school?

  20 juli 2018

  Met de Bibliotheek op school wil je samen met het onderwijs lezers kweken door alle professionaliteit van de bibliotheek de school in te brengen. Hoe verder je hierin bent, hoe groter de kans op meer leesplezier en betere taalvaardigheid en mediawijsheid. Vanaf nu kun je eenvoudig meten of jouw totale samenwerking telt als een 1-, 2- of 3-sterren de Bibliotheek op school.

  Bekijk details van Hoeveel sterren heeft jouw Bibliotheek op school?

 • Update: Verwerkers-overeenkomsten 3.0

  3 juli 2018

  Vanwege de verscherpte wet op privacy en beveiliging moeten school en bibliotheek een verwerkersovereenkomst afsluiten zodra de school gebruik maakt van een (school)bibliotheeksysteem. De Model Verwerkersovereenkomst 3.0 is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen van de PO-VO-MBO raad en enkele andere convenantpartijen. Deze hebben wij aangepast voor de situaties waarin bibliotheken een schoolbibliotheeksysteem van HKA|OCLC en Infor aanbieden aan scholen. Alle benodigde documenten...

  Bekijk details van Update: Verwerkers-overeenkomsten 3.0

 • Bijzondere dichtbundel over (laag)geletterdheid

  2 juli 2018

  Voor de Week van de Alfabetisering hebben Stichting Lezen & Schrijven en Uitgeverij Plint een speciale editie van de dichtbundel DICHTER uitgegeven met gedichten die allemaal in het teken staan van (laag)geletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven wil net als Stichting Lezen graag dat kinderen geletterd worden en dat laaggeletterdheid voor volwassenen bespreekbaar wordt. Help jij mee om deze speciale DICHTER onder de aandacht te brengen bij leerlingen en leerkrachten?

  Bekijk details van Bijzondere dichtbundel over (laag)geletterdheid