Nieuwsberichten

Resultaat 1 - 10 (van 223)

 • Resultaten monitormeting Informatievaardigheden 2018/2019

  12 juli 2019

  Het onderdeel Informatievaardigheden van de Monitor de Bibliotheek op school is dit jaar door minder leerlingen in het primair onderwijs, maar door meer leerlingen in het voortgezet onderwijs ingevuld. De resultaten laten zien dat de aandacht voor informatievaardigheden op het vmbo toeneemt. In het basisonderwijs is er meer aandacht voor deze vaardigheden bij een expliciete leerlijn. Verder zeggen jongens vaker zonder hulp informatie te kunnen vinden. Meisjes gebruiken meer bronnen en geven informatie...

  Bekijk details van Resultaten monitormeting Informatievaardigheden 2018/2019

 • Positieve resultaten monitormeting 2018/2019

  2 juli 2019

  De Monitor de Bibliotheek op school is ook dit jaar weer door meer leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs ingevuld. De resultaten laten zien dat in het po leerlingen iets minder vaak en iets minder graag lezen, maar wel vaker leesboeken uit de schoolbibliotheek halen. Op scholen met beter ontwikkeld beleid doen leerkrachten meer. En in groepen van actievere leerkrachten liggen leesplezier, leesfrequentie en bibliotheekbezoek van leerlingen hoger. De resultaten tonen dat er op de vo-scholen...

  Bekijk details van Positieve resultaten monitormeting 2018/2019

 • Oproep tot een leesoffensief

  1 juli 2019

  Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni 2019 hebben aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De raden zien een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek.

  Bekijk details van Oproep tot een leesoffensief

 • Herzien: overeenkomsten de Bibliotheek op school

  3 juni 2019

  Binnenkort staan er nieuwe versies van de algemene overeenkomsten de Bibliotheek op school in de besloten toolkit. We hebben de bestaande overeenkomsten voor primair en voortgezet onderwijs daar waar nodig geactualiseerd. Net als de vorige versies zijn alle overeenkomsten getoetst door een jurist. De nieuwe versie kun je inzetten bij het opnieuw maken van afspraken met scholen.

  Bekijk details van Herzien: overeenkomsten de Bibliotheek op school

 • Infographics: samenwerking met het onderwijs in beeld

  3 juni 2019

  Het onderzoek naar de samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs van het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) levert een schat aan informatie op. De KB heeft in maart de landelijke rapportage met de uitkomsten van de twee onderzoeken gepubliceerd. Daar voegt de KB nu infographics aan toe: op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Kunst van Lezen heeft de cijfers over het bereik van de Bibliotheek op school in het primair en voortgezet onderwijs op landkaarten in beeld gebracht.

  Bekijk details van Infographics: samenwerking met het onderwijs in beeld

 • Brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’

  3 juni 2019

  Gertrud Cornelissen publiceerde in 2016 haar proefschrift ‘Maar als je erover nadenkt…’ over haar promotieonderzoek naar de invloed van literaire gesprekken op de literaire competentie van basisschoolleerlingen. Nu is er de brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’, een praktijkgerichte weerslag van het onderzoek. Hiermee kunnen leraren lezers maken van hun leerlingen dankzij de inzet van literaire gesprekken.

  Bekijk details van Brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’

 • De tablet voor vrij lezen: vriend of vijand?

  3 juni 2019

  Critici vrezen dat de opkomst van de tablet de teloorgang van de lezer is, en worden in hun opvatting gesterkt door recente inzichten uit de wetenschap. Voorstanders beschouwen de tablet als een nieuwe leestechnologie, die de motivatie om boeken te lezen kan verhogen en kinderen kan helpen om positieve leeservaringen op te doen. Promovendus Niels Bakker deed hier onderzoek naar. Hij liet brugklassers die tabletonderwijs volgen zelf kiezen of zij tijdens het vrij lezen op school papieren boeken wilden...

  Bekijk details van De tablet voor vrij lezen: vriend of vijand?

 • Jaarlijkse BOP ‘Samenwerking onderwijs’ weer van start

  24 mei 2019

  Vanaf 1 juli gaan de onderzoeken ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ weer van start. Voor primair onderwijs kan ook dit jaar de administratieve tool voor scholen gebruikt worden, die met één druk op de knop alle gevraagde totaalgegevens levert in een overzichtelijke rapportage.

  Bekijk details van Jaarlijkse BOP ‘Samenwerking onderwijs’ weer van start

 • Tweede editie Lokaal Besteden Kinderpostzegels

  10 mei 2019

  In september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie weer van start. Ook dit jaar kunnen scholen kiezen voor Lokaal Besteden/Boekenpakket. Bij de eerste editie hebben ruim 200 deelnemende scholen gekozen voor deze optie. Zo zijn begin dit jaar op de scholen ongeveer 10.000 nieuwe, ingewerkte boeken en voor 5.000 euro aan Boekenbonnen afgeleverd. Kinderpostzegels wil komend schooljaar graag nog meer scholen ondersteunen bij hun leesbevorderingsactiviteiten. Help jij (weer) mee?

  Bekijk details van Tweede editie Lokaal Besteden Kinderpostzegels

 • Werkt de VoorleesExpress?

  10 mei 2019

  In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien.

  Bekijk details van Werkt de VoorleesExpress?