Nieuwsberichten

Resultaat 1 - 10 (van 247)

 • Leesoffensiefsubsidie biedt kansen voor de Bibliotheek op school

  20 oktober 2020

  Begin oktober ondertekenden vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten samen met KB, VOB en SPN het Bibliotheekconvenant. Het bestrijden van laaggeletterdheid door middel van leesbevordering (het leesoffensief) is in het convenant één van de drie maatschappelijke opgaven van de bibliotheek. Er komt een subsidieregeling voor basisbibliotheken om het leesoffensief ten uitvoer te brengen. Het kernteam van de Bibliotheek op school en Stichting Lezen zien in deze subsidieregeling een prachtige...

  Bekijk details van Leesoffensiefsubsidie biedt kansen voor de Bibliotheek op school

 • Start Monitor de Bibliotheek op school 2020-2021

  5 oktober 2020

  De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat open van 30 november 2020 t/m 12 februari 2021. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de onlinevragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 16 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang.

  Bekijk details van Start Monitor de Bibliotheek op school 2020-2021

 • Stimulering samenwerking Bibliotheek en mbo

  5 oktober 2020

  In schooljaar 2020-2021 maken zes bibliotheken gebruik van de reguliere stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo. In de toekenning is met name gekozen voor nieuwe samenwerkingen en geografische spreiding. Daarnaast is gekozen voor een bestaande samenwerking die vrij lezen gaat uitbreiden naar alle BOL-opleidingen op twee locaties.

  Bekijk details van Stimulering samenwerking Bibliotheek en mbo

 • Openingsfilm met Manon Sikkel

  5 oktober 2020

  Leesconsulenten uit Groningen liepen er tijdens de lockdown in het voorjaar 2020 tegenaan dat een grote feestelijke opening van een nieuwe de Bibliotheek op school-locatie met veel ouders en kinderen niet mogelijk was. Zij vroegen of er misschien een filmpje gemaakt zou kunnen worden met een rolletje voor de kinderboekenambassadeur, dat landelijk ingezet kan worden. Met dat idee is het kernteam de Bibliotheek op school po aan de slag gegaan.

  Bekijk details van Openingsfilm met Manon Sikkel

 • Samen voor effectief leesonderwijs

  5 oktober 2020

  Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief leesonderwijs. Tijdens deze pilot gaat een leernetwerk van leerkrachten en leesconsulenten aan de slag onder begeleiding van NHL Stenden Hogeschool.

  Bekijk details van Samen voor effectief leesonderwijs

 • Veel aandacht voor leesvaardigheid

  5 oktober 2020

  Het Leesoffensief wacht nog op het ministeriële startsein, maar het gebrek aan leesvaardigheid en leesmotivatie bij Nederlandse kinderen en jongeren staat volop in de belangstelling. Woensdag 23 september hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de afgenomen leesvaardigheid, zondag 27 september wijdde Arjen Lubach een groot deel van zijn uitzending aan het verband tussen het vak begrijpend lezen en de afnemende leesvaardigheid en leesmotivatie.

  Bekijk details van Veel aandacht voor leesvaardigheid

 • 25 werkvormen leesbevordering voortgezet onderwijs

  4 september 2020

  Ben je leesconsulent of docent in het voortgezet onderwijs en wil je leerlingen graag motiveren om meer te lezen? Gebruik de folder 25 werkvormen leesbevordering voor het voortgezet onderwijs om je op weg te helpen. We hebben deze folder gemaakt naar het voorbeeld van de 25 werkvormen voor het primair onderwijs. Met goede leesbevorderingsactiviteiten kan iedere leerling ervaren hoe leuk lezen is. Deze gemakkelijke werkvormen voor een kort moment in de klas zijn daarbij heel effectief.

  Bekijk details van 25 werkvormen leesbevordering voortgezet onderwijs

 • Monitor: landelijke analyses en webinars

  4 september 2020

  In juli 2020 waren er twee activiteiten rond de Monitor. Er was een webinar Scholen motiveren om mee te doen met de Monitor de Bibliotheek op school. Kees Broekhof vertelt daarin hoe je het team op school (weer) bewust maakt van de meerwaarde van de Monitor. Het webinar – gericht op het po, maar zeker ook interessant voor het vo – is nog terug te kijken. En de landelijke analyses van de Monitor po en vo zijn gepubliceerd. We hebben voor beide doelgroepen de landelijke resultaten vertaald naar gespreksonderwerpen...

  Bekijk details van Monitor: landelijke analyses en webinars

 • Voorbereidingsles De nieuwsgierige schrijver

  4 september 2020

  Om kinderen uit groep 7 en 8 goed voor te bereiden op een schrijversbezoek hebben de Bibliotheek op school en De Schrijverscentrale de digitale voorbereidingsles ‘De nieuwsgierige schrijver’ gemaakt. Zoals een schrijver op zoek gaat naar feiten voor de achtergrond van een verhaal, gaan de kinderen op zoek naar de feiten achter een foto. Wat is er te zien op de foto (bijvoorbeeld op de foto hiernaast, met de twee jongens) en welke bronnen zijn er om daar meer over te weten te komen? Deze les is in...

  Bekijk details van Voorbereidingsles De nieuwsgierige schrijver

 • Landelijke analyse Monitor vo 2019

  24 juli 2020

  Er is bij de editie van de Monitor de Bibliotheek op school vo 2019 een daling te zien van het aantal leerlingen en docenten dat de Monitor heeft ingevuld. Het aantal bibliotheekmedewerkers is iets groter. De resultaten laten zien dat leerlingen en docenten over de meeste aspecten van de mediatheek ongeveer even positief of negatief zijn als in 2018. En dat leerlingen de meeste tips voor leuke boeken krijgen van hun ouders, vrienden of de docent Nederlands. We hebben de landelijke resultaten vertaald...

  Bekijk details van Landelijke analyse Monitor vo 2019