Nieuwsberichten

Resultaat 1 - 10 (van 416)

 • Brochure: Lezen lokaal verankeren Bekijk details

  20 januari 2021

  Met een aantal bibliotheekdirecties is een gesprek gevoerd over lokaal strategisch en succesvol manoeuvreren. Dat heeft belangrijke adviezen opgeleverd, die we in de brochure Lezen lokaal verankeren beschrijven. Deze brochure sluit daarmee goed aan bij de Netwerkagenda van het Bibliotheekconvenant 2020-2023.

 • Trainingen (online en fysiek) voorjaar 2021 Bekijk details

  10 januari 2021

  We hebben door de coronamaatregelen veel moeten reorganiseren ronde de opleidingen van BoekStart en de Bibliotheek op school. De training Meertaligheid bij de Bibliotheek op school van afgelopen najaar bieden we in januari en februari aan twee volle groepen online aan. Ook de vijf lopende trainingen Leesconsulent zijn nu online gestart. Zodra het weer mogelijk is willen we weer fysiek bij elkaar komen. Dat wordt toch door de meeste cursisten als het prettigst ervaren.

 • Nieuwe opzet kernteams Bekijk details

  10 januari 2021

  Met het oog op de ontwikkelingen binnen de gezinsgerichte aanpak en het leesoffensief zijn de kernteams van SPN voor BoekStart en de Bibliotheek op school met ingang van 2021 anders samengesteld. Er is nu een kernteam 0-12 voor BoekStart en de Bibliotheek op school po en een kernteam 12+ voor de Bibliotheek op school vmbo, mbo en hbo. De kernteams worden aangevuld met specialisten van Stichting Lezen.

 • Webinars en brochures voor het mbo Bekijk details

  7 december 2020

  Ook in schooljaar 2020-2021 zetten we vanuit de Bibliotheek op school intensief in op de samenwerking met het mbo. Zeven bibliotheken maken gebruik van de stimuleringsregeling de Bibliotheek op school in het mbo en nog eens drie bibliotheken werken samen met de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistent. Voor de professionals op de scholen en in de bibliotheek organiseren we in januari/februari 2021 twee webinars. En we bieden twee nieuwe mbo-brochures aan. Voor mbo-studenten heeft Stichting...

 • Titels 'Geef een (prenten)boek cadeau 2021' bekend Bekijk details

  6 december 2020

  De titels van de leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau 2021 zijn bekend. Vanaf 26 maart is De brief voor de koning van Tonke Dragt voor € 3,50 te koop in de boekhandel. Vanaf 21 mei is het prentenboek Max en de Maximonsters van Maurice Sendak voor € 2,50 verkrijgbaar. Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.

 • Podcasts inzetten voor leesbevordering Bekijk details

  6 december 2020

  Luisteren naar podcasts heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. En er worden steeds meer en betere podcasts gemaakt, ook over lezen en over boeken. Voor leesconsulenten (en leerkrachten) bieden podcasts kansen voor verdieping, zowel van de eigen kennis als van leesbevorderingsactiviteiten. We zetten de kansen voor je op een rijtje, en geven voorbeelden van goede en relevante podcasts.

 • Aan de slag met De Schoolschrijver-maand Bekijk details

  6 december 2020

  Voor scholen die niet in aanmerking komen voor het Halfjaarprogramma van De Schoolschrijver is er De Schoolschrijver-maand. De Schoolschrijver begeleidt tijdens deze maand de kinderen via het digibord. Met de mogelijkheid om de laatste digibordles te vervangen door een live-bezoek van een Schoolschrijver. In de toolkit van de Bibliotheek op school vind je een instructie voor leesconsulenten over De Schoolschrijver-maand, waarvoor verschillende themamaanden zijn ontwikkeld.

 • Trainingen voorjaar 2021 Bekijk details

  9 november 2020

  Ondanks dat het in coronatijden lastig plannen is, willen we toch alvast een vooruitblik geven op het trainingsaanbod rond BoekStart en de Bibliotheek op school voor voorjaar 2021. Het is onze wens om de trainingen live aan te bieden zodra dat weer mogelijk is. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een deel van de trainingen blended te maken, een combinatie van online- en live-bijeenkomsten. Voor trainingen die veel praktijkopdrachten bevatten is dat niet altijd haalbaar.

 • Leesbevordering op afstand Bekijk details

  9 november 2020

  Hoewel de situatie per school en per bibliotheek behoorlijk kan verschillen, hebben we op dit moment allemaal te maken met beperkingen door de coronamaatregelen. Daardoor ontstaat bij de één vooral behoefte aan positiebepaling ten opzichte van het onderwijs, terwijl de ander vooral op zoek is naar praktische oplossingen. Aan beide behoeften kan inmiddels worden voldaan.

 • Samenwerken met speciaal onderwijs Bekijk details

  9 november 2020

  Steeds meer bibliotheken werken samen met het speciaal onderwijs, ook in het kader van de Bibliotheek op school. Dat is een goede ontwikkeling. Om bibliotheken te ondersteunen die deze samenwerking willen opstarten, is de Handreiking speciaal onderwijs geschreven. Hierin wordt informatie gegeven over het werkveld, en zijn de ervaringen van bibliotheken verwerkt aan de hand van de bouwstenen.

Paginanavigatie