Nieuwsberichten

Resultaat 1 - 10 (van 256)

 • Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school vo en COVID-19

  28 mei 2020

  Vanaf dinsdag 2 juni gaan alle middelbare scholen weer open. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. De VO-Raad adviseert om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Op basis van dit advies en de korte periode die rest tot aan de zomervakantie gaan we er vanuit dat externen niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school voor dit en volgend schooljaar...

  Bekijk details van Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school vo en COVID-19

 • Samenvatting resultaten Monitor in het mbo 2019

  27 mei 2020

  Een ruime meerderheid van de mbo-studenten die de Monitor de Bibliotheek op school hebben ingevuld geeft aan dat ze lezen belangrijk vindt. Meer dan de helft van de deelnemende studenten Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent vindt voorlezen soms of altijd moeilijk. Dat blijkt uit het monitoronderzoek dat Sardes in op dracht van Stichting Lezen heeft afgenomen onder 853 mbo-studenten.

  Bekijk details van Samenvatting resultaten Monitor in het mbo 2019

 • Vooronderzoek jeugdcollecties 12-18 jaar bij bibliotheken en scholen

  16 mei 2020

  Dit vooronderzoek – uitgevoerd in het kader van Kunst van Lezen en het Gezamenlijk Collectieplan – biedt een overzicht van de situatie van collecties in het voortgezet onderwijs en wat er bekend is over het lees- en leengedrag van jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Daarnaast worden de resultaten van aantal interviews en groepsdiscussies met experts gepresenteerd.

  Bekijk details van Vooronderzoek jeugdcollecties 12-18 jaar bij bibliotheken en scholen

 • Update leermiddelengids informatievaardigheden po en vo

  15 mei 2020

  De leermiddelengids voor primair en voortgezet onderwijs hebben beide begin 2020 een update gehad. Deze gidsen bieden bibliotheekmedewerkers handvatten om scholen te ondersteunen bij het maken van keuzes in landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden.

  Bekijk details van Update leermiddelengids informatievaardigheden po en vo

 • Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school en COVID-19

  8 mei 2020

  Vanaf 11 mei gaan alle leerlingen in het basisonderwijs weer (deels) naar school. Naast het nemen van veiligheidsmaatregelen, denken scholen na over de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode. De PO-Raad geeft aan dat externe partijen nog niet gewenst zijn in de school om het verkeer in de scholen zo beperkt mogelijk te houden. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school lees je in de handreiking van het kernteam primair...

  Bekijk details van Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school en COVID-19

 • De nieuwsgierige schrijver

  4 mei 2020

  In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid! De Schrijverscentrale en het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn een bijzonder project gestart: Auteurs voor Vrijheid. Deze auteurs komen online op bezoek in de klas met een uniek verhaal over vrijheid en onvrijheid. Om kinderen uit groep 7 en 8 goed voor te bereiden op het auteursbezoek hebben de Bibliotheek op school en De Schrijverscentrale de voorbereidingsles ‘De nieuwsgierige schrijver’ gemaakt.

  Bekijk details van De nieuwsgierige schrijver

 • Resultaten onderzoek samenwerking primair onderwijs 2018-2019

  25 april 2020

  Vrijwel alle bibliotheken en scholen werken nauw met elkaar samen om kinderen in het basisonderwijs zoveel mogelijk in aanraking te brengen met boeken en lezen. Ze doen dat onder meer op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Het aantal schoollocaties dat samenwerkt met de bibliotheek volgens de aanpak de Bibliotheek op school groeit nog steeds: in het schooljaar 2018-2019 sloten zich zo’n 200 nieuwe schoollocaties aan.

  Bekijk details van Resultaten onderzoek samenwerking primair onderwijs 2018-2019

 • De Bibliotheek op school na opengaan scholen

  23 april 2020

  Dinsdag 21 april heeft minister-president Rutte de verlenging van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus (COVID-19) bekendgemaakt. De basisscholen gaan onder voorwaarden weer open vanaf 11 mei, de vestigingen van bibliotheken blijven in ieder geval gesloten tot 20 mei.

  Bekijk details van De Bibliotheek op school na opengaan scholen

 • Opbrengsten Digitaal Digistart Congres

  21 april 2020

  Van 26 maart t/m 3 april 2020 vonden de Media Ukkie Dagen plaats. Dit jaar in een digitale setting vanwege het coronavirus. De KB heeft het Digistart Congres omgevormd tot het Digitale Digistart Congres en dagelijks blogs geplaatst over de laatste ontwikkelingen op het gebied van mediaopvoeding voor kinderen van 0 tot 6 jaar. En de Mediawolk is ontwikkeld, een poster met vragen over media, die ouders aan kinderen kunnen stellen.

  Bekijk details van Opbrengsten Digitaal Digistart Congres

 • Nederland Leest Junior 2020

  14 april 2020

  Dit jaar staat het boek ‘Dwars door de storm’ (Leopold) van Martine Letterie en Karlijn Stoffels centraal tijdens Nederland Leest Junior. Met de hele klas dit boek lezen biedt een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over familie en de geschiedenis van je omgeving.

  Bekijk details van Nederland Leest Junior 2020