Nieuwsberichten

Resultaat 1 - 10 (van 238)

 • Landelijke analyse Monitor vo 2019

  24 juli 2020

  Er is bij de editie van de Monitor de Bibliotheek op school vo 2019 een daling te zien van het aantal leerlingen en docenten dat de Monitor heeft ingevuld. Het aantal bibliotheekmedewerkers is iets groter. De resultaten laten zien dat leerlingen en docenten over de meeste aspecten van de mediatheek ongeveer even positief of negatief zijn als in 2018. En dat leerlingen de meeste tips voor leuke boeken krijgen van hun ouders, vrienden of de docent Nederlands. We hebben de landelijke resultaten vertaald...

  Bekijk details van Landelijke analyse Monitor vo 2019

 • Landelijke analyse Monitor po 2019 levert gespreksstof

  24 juli 2020

  Er is bij de editie van de Monitor de Bibliotheek op school po 2019 weer een stijging te zien van het aantal leerlingen en leerkrachten dat de Monitor heeft ingevuld. De resultaten laten zien dat op scholen met beter ontwikkeld leesbeleid leerkrachten meer doen. En dat in groepen van actievere leerkrachten leesplezier, leesfrequentie en bibliotheekbezoek van leerlingen hoger liggen. We hebben de landelijke resultaten vertaald naar gespreksonderwerpen voor het voortgangsoverleg met school.

  Bekijk details van Landelijke analyse Monitor po 2019 levert gespreksstof

 • Verrijkt vrij lezen voortgezet onderwijs

  9 juli 2020

  Door een sterk leesbevorderingsbeleid en goede leescultuur kan iedere leerling ervaren hoe leuk lezen is. Vrij lezen en praten over boeken zijn, naast toegang tot een aantrekkelijke collectie, essentieel. Een enthousiasmerende docent is daarbij van grote betekenis. Wil jij het verhaal van de leescirkel goed overbrengen aan docenten? Bestel dan nu onze folder Verrijkt vrij lezen voortgezet onderwijs.

  Bekijk details van Verrijkt vrij lezen voortgezet onderwijs

 • Bibliotheekmonitor samenwerking onderwijs start 29 juni 2020

  23 juni 2020

  De nieuwe ronde van de Bibliotheekmonitor (voorheen BOP) komt er weer aan. Bibliotheken kunnen de vragenlijsten (vve, po en vo) invullen van 29 juni tot 14 september. Begin juli krijgen bibliotheken van de KB een mail met alle nodige informatie. Op bibliotheekinzicht.nl staat informatie over het nieuwe onderzoek, en kun je infographics en dashboards vinden bij de Bibliotheekmonitor 2019. We roepen alle bibliotheken op om aan dit belangrijke onderzoek mee te werken.

  Bekijk details van Bibliotheekmonitor samenwerking onderwijs start 29 juni 2020

 • Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school mbo en COVID-19

  22 juni 2020

  Sinds 15 juni 2020 zijn de coronamaatregelen voor het mbo geleidelijk versoepeld: er is ruimte beschikbaar voor toetsing en het volgen van praktijklessen op school. Op basis van de richtlijnen en de korte periode die rest tot aan de zomervakantie gaan we er vanuit dat externen de laatste weken van dit schooljaar niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor jouw werk op het mbo en hoe je de focus kunt leggen voor schooljaar 2020/2021 lees je in onze handreiking.

  Bekijk details van Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school mbo en COVID-19

 • Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school vo en COVID-19

  28 mei 2020

  Vanaf dinsdag 2 juni gaan alle middelbare scholen weer open. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. De VO-Raad adviseert om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Op basis van dit advies en de korte periode die rest tot aan de zomervakantie gaan we er vanuit dat externen niet meer fysiek in de school komen. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school voor dit en volgend schooljaar...

  Bekijk details van Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school vo en COVID-19

 • Samenvatting resultaten Monitor in het mbo 2019

  27 mei 2020

  Een ruime meerderheid van de mbo-studenten die de Monitor de Bibliotheek op school hebben ingevuld geeft aan dat ze lezen belangrijk vindt. Meer dan de helft van de deelnemende studenten Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent vindt voorlezen soms of altijd moeilijk. Dat blijkt uit het monitoronderzoek dat Sardes in op dracht van Stichting Lezen heeft afgenomen onder 853 mbo-studenten.

  Bekijk details van Samenvatting resultaten Monitor in het mbo 2019

 • Vooronderzoek jeugdcollecties 12-18 jaar bij bibliotheken en scholen

  16 mei 2020

  Dit vooronderzoek – uitgevoerd in het kader van Kunst van Lezen en het Gezamenlijk Collectieplan – biedt een overzicht van de situatie van collecties in het voortgezet onderwijs en wat er bekend is over het lees- en leengedrag van jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Daarnaast worden de resultaten van aantal interviews en groepsdiscussies met experts gepresenteerd.

  Bekijk details van Vooronderzoek jeugdcollecties 12-18 jaar bij bibliotheken en scholen

 • Update leermiddelengids informatievaardigheden po en vo

  15 mei 2020

  De leermiddelengids voor primair en voortgezet onderwijs hebben beide begin 2020 een update gehad. Deze gidsen bieden bibliotheekmedewerkers handvatten om scholen te ondersteunen bij het maken van keuzes in landelijk beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden.

  Bekijk details van Update leermiddelengids informatievaardigheden po en vo

 • Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school en COVID-19

  8 mei 2020

  Vanaf 11 mei gaan alle leerlingen in het basisonderwijs weer (deels) naar school. Naast het nemen van veiligheidsmaatregelen, denken scholen na over de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode. De PO-Raad geeft aan dat externe partijen nog niet gewenst zijn in de school om het verkeer in de scholen zo beperkt mogelijk te houden. Wat dat betekent voor leesconsulenten en de bouwstenen van de Bibliotheek op school lees je in de handreiking van het kernteam primair...

  Bekijk details van Handreiking bouwstenen de Bibliotheek op school en COVID-19