Collectie

De schoolbibliotheek

De bibliotheek is één van de belangrijke instrumenten voor leesbevordering. In de aanpak van de Bibliotheek op school ligt de prioriteit dan ook bij een omvangrijke, gevarieerde en actuele collectie fysieke boeken en aanverwante materialen dicht bij de lezers. Dit wordt – bij voorkeur – gerealiseerd door het inrichten van een schoolbibliotheek, maar kan ook bereikt worden door regelmatig te lenen in een (mobiele) bibliotheekvestiging.

Het bestellen van passende collecties kan bij de boekhandel of via NBD Biblion. In opdracht van Kunst van Lezen is de collectie te filteren op de genres en boeksoorten zoals we die binnen de Bibliotheek op school hanteren.

De digitale collectie bestaat uit:

Een individueel lidmaatschap van de Bibliotheek en registratie bij de online Bibliotheek is een voorwaarde om digitaal te kunnen lezen op de website of in de app van de online Bibliotheek.
Ook voor de meeste digitale bronnen is een jeugdlidmaatschap nodig. Inloggen bij de leverancier kan via Jeugdbibliotheek.nl.

Om de digitale collectie te gebruiken is hardware nodig. Daarnaast vergt het gebruik begeleiding door leerkracht en leesconsulent.


 • Basisonderwijs

  Om leesbevordering te stimuleren en om het uitleenproces en het zoeken in de collectie zo optimaal mogelijk te ondersteunen, zijn de volgende schoolbibliotheeksystemen geaccrediteerd:

  • schoolWise
  • V@school
  • Clientrix op school
  • Koha school
  • Aura junior

  Naar de toolkit

 • Voortgezet onderwijs

  Scholieren zoeken en reserveren boeken in een leerlingportaal en vinden er informatie voor werkstukken in geselecteerde bronnen. Ook wordt samengewerkt met elektronische leeromgevingen, leerlingvolgsystemen en (school)bibliotheeksystemen, zoals:

  • mediatheekWise
  • V@school
  • Aura

  Naar de toolkit