Leesoffensiefsubsidie biedt kansen voor de Bibliotheek op school

Begin oktober 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten samen met KB, VOB en SPN het Bibliotheekconvenant. Het bestrijden van laaggeletterdheid door middel van leesbevordering (het leesoffensief) is in het convenant één van de drie maatschappelijke opgaven van de bibliotheek. Er komt een subsidieregeling voor basisbibliotheken om het leesoffensief ten uitvoer te brengen. Het kernteam van de Bibliotheek op school en Stichting Lezen zien in deze subsidieregeling een prachtige kans voor het versterken van de Bibliotheek op school.

Speerpunten subisidieregeling

Het leesoffensief uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023 richt zich op drie doelgroepen: jongens, jongeren in het vmbo, en kinderen en jongeren met een meertalige achtergrond. Deze speerpunten gelden ook voor de subsidieregeling Leesoffenstief. Verder wordt er vanuit gegaan dat een aanpak in samenwerking met scholen het grootste effect zal hebben. De subsidie kan besteed worden aan collectie, expertise of activiteiten in het kader van leesbevordering. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,– per lokale bibliotheek en kan aangevraagd worden tot en met 31 maart 2021.

Het kernteam de Bibliotheek op school en Stichting Lezen doen hieronder suggesties om de leesoffensiefsubsidie aan te vragen voor het versterken van de Bibliotheek op school. De aanvraag kan zich concentreren op het eigen werkgebied van de bibliotheek, maar kan ook regionaal of provinciaal georiënteerd zijn, als bibliotheken besluiten de subsidie gezamenlijk te besteden. SPN deed hiertoe eerder een oproep aan POI’s.  

Doelgroep jongens

In het primair onderwijs blijkt uit de Monitor de Bibliotheek op school dat relatief veel jongens, met name in groep 6 en 7, weinig leesplezier beleven. Dit is vaak reden om de leesmotivatie van jongens op te nemen in het jaarplan van de Bibliotheek op school. Zet de subsidie bijvoorbeeld in om extra collectie voor de schoolbibliotheek aan te schaffen, specifiek gericht op de behoeften van jongens in groep 6 en 7.

Kijk voor meer informatie over de leesverschillen tussen jongen en meisjes op leesmonitor.nu. Er staat ook informatie over de verschillen in leesgedrag, leesplezier en leesvaardigheid.

Doelgroep vmbo

Een groeiend aantal bibliotheken werkt met het programma de Bibliotheek op school voor het vmbo. Omdat vestigingen van vmbo-scholen zich vaak in verschillende gemeenten bevinden, is het bij deze doelgroep zeker aan te bevelen dat bibliotheken de subsidie samen aanvragen en besteden. Hiervoor kan ook advies worden gevraagd bij de regioteams en de POI’s. Of zet met de subsidie bijvoorbeeld de training Bouwen en borgen van onderwijsrelaties po/vo in met het oog op het versterken van de relatie met de school. Een in-company-training behoort tot de mogelijkheden.

Lees ook de landelijke rapportage de Monitor de Bibliotheek op school vo en de samenvatting de Monitor de Bibliotheek op school mbo voor meer informatie over de onderwerpen die jongens tot 18 jaar interessant vinden.

Doelgroep meertalig

Meertalige kinderen en jongeren zijn te vinden van primair onderwijs tot mbo. Wil je de subsidie inzetten voor jonge kinderen? Bied dan bijvoorbeeld Voor jou en je kind! aan om ouders te informeren en activeren (vanaf 2021 met de speciaal ontwikkelde module leesbevordering) of de VoorleesExpress. Wil je je juist richten op het primair onderwijs? Gebruik de subsidie dan voor de training Meertaligheid bij de Bibliotheek op school om de expertise van leesconsulenten op dit gebied te vergroten.

We verwachten (en hopen) dat bibliotheken de subsidies zoveel mogelijk in verbinding met bestaande programma’s en in onderlinge samenwerking zullen besteden. Op die manier kunnen de doelgroepen optimaal profiteren van deze financiële impuls.