De Bibliotheek op school op meer locaties voortgezet onderwijs

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en digitale geletterdheid voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Dit doen ze onder andere in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Met landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school en ook in lokaal ontwikkelde programma’s en initiatieven.

Dit blijkt uit het rapport Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Met dit onderzoek, dat jaarlijks via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) wordt uitgevoerd, is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er voor het voortgezet onderwijs uitziet.

Samenwerking met bijna helft schoollocaties

Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging voor het voortgezet onderwijs, werkten 120 bibliotheken (85%) in schooljaar 2018-2019 samen met het voortgezet onderwijs. In totaal werd met 732 schoollocaties in het voortgezet onderwijs samengewerkt: 46% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken.

Vooral samenwerking rond leesbevordering

Gemiddeld zijn zes op de tien jongeren van 12 tot en met 18 jaar in het werkgebied van de responderende bibliotheken lid van de bibliotheek. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken te lezen en te lenen; ze organiseren voor deze doelgroep ook activiteiten en programma’s rondom leesbevordering en digitale geletterdheid. Alle bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs bieden diensten rondom leesbevordering aan. Op het gebied van digitale geletterdheid werkt 58% van de bibliotheken samen met het voortgezet onderwijs.

Meer schoollocaties met de Bibliotheek op school

Naast de reguliere samenwerking met het voortgezet onderwijs werken veel bibliotheken en scholen samen volgens de aanpak de Bibliotheek op school. In het schooljaar 2018-2019 werkten 69 basisbibliotheken (49%) volgens deze aanpak samen met 239 schoollocaties: 15% van alle schoollocaties in het werkgebied. Dit zijn circa 60 schoollocaties meer dan in het voorgaande schooljaar.

Onderzoeksresultaten BOP-enquête samenwerking voortgezet onderwijs

In totaal hebben 136 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek: een respons van 94%. Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan – zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners. De resultaten zijn door de Koninklijke Bibliotheek verwerkt in de volgende publicaties:

Vragen

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kun je mailen met Sharon van de Hoek, adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs kun je terecht bij Caroline Heijer, lid van het kernteam de Bibliotheek op school of bij de po-coördinatoren van de POI's.