Exploitatie

De eerste stap in de samenwerking met de school is het gezamenlijk bepalen van de visie op leesbevordering en de doelen die jullie willen bereiken. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over de inhoud van de samenwerking en de dienstverlening door de Bibliotheek. Al snel dient de vraag zich aan met welke kosten je rekening moet houden wanneer je deze aanpak aan de scholen in je werkgebied wilt aanbieden. Hiervoor is een landelijk exploitatiemodel ontwikkeld, voor kinderopvang, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze exploitatiemodellen geven een vrij precies beeld van de kosten. Dit is mogelijk doordat de modellen gebruik maken van landelijke adviesnormen die zijn gebaseerd op jarenlange ervaring met BoekStart en de Bibliotheek op school en gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het leesbevorderingsprogramma.

Wanneer er inzicht is in de totale kosten van een programma, dient zich de vraag aan hoe deze kosten verdeeld worden over de Bibliotheek en de samenwerkingspartners. Welke bijdrage van een samenwerkingspartner wordt gevraagd is afhankelijk van de lokale situatie.

Wanneer zowel de Bibliotheek als de school of kinderopvang, en eventueel een derde partij zoals de gemeente, een vergelijkbaar bedrag investeren, vormt dit een sterkere basis voor een goede en duurzame leesbevorderingsaanpak. Een evenwichtige verdeling van kosten is daarom een aanbeveling voor alle leesbevorderingsprogramma’s.

Naar de toolkit voor actuele documenten