Exploitatie

Bij de samenwerkingsaanpak dient zich al snel de vraag aan met welke kosten je rekening moet houden wanneer je deze aanpak aan de scholen in je werkgebied wilt aanbieden. Hiervoor is een landelijk rekenmodel ontwikkeld, zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

De rekenmodellen sluiten aan bij de bouwstenen en richtlijnen van de Bibliotheek op school. Het rekenmodel laat ook zien hoe de kosten tussen de bibliotheek en de school verdeeld kunnen worden. Dit helpt bibliotheken om met scholen afspraken op maat te maken. Wat bibliotheken aan scholen doorberekenen, verschilt per gemeente.

Vooral bij het voortgezet onderwijs verschillen de strategische keuzes van zowel de bibliotheek als de scholen sterk. Daarom is daar sprake van een modulaire opbouw, die het tarief bepaalt. Voor basisscholen geldt als landelijk advies om €10,- per leerling per jaar (exclusief 6% BTW) in rekening te brengen.
 

Naar de toolkit voor actuele documenten