Succesvolle en groeiende samenwerking in kaart gebracht

In de zomer van 2018 hebben bijna alle bibliotheken de jaarlijkse onderzoeken rondom hun samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs ingevuld voor het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De KB (Koninklijke Bibliotheek) publiceerde begin 2019 de landelijke rapportages met de uitkomsten van deze onderzoeken. Deelnemende bibliotheken ontvangen binnenkort hun individuele rapportages. We zetten de belangrijkste conclusies alvast voor je op een rij.

Primair onderwijs: aanpak steeds professioneler

Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten.

Alle 138 (basis)bibliotheken die hebben deelgenomen aan dit onderzoek werkten in het schooljaar 2017-2018 samen met het primair onderwijs. De 128 bibliotheken die de Bibliotheek op school in het primair onderwijs aanbieden, hebben in 2017-2018 in totaal 3.043 scholen bediend met deze aanpak; 230 scholen meer dan het jaar ervoor. Dat is 51% van de aanwezige scholen in het werkgebied van deze bibliotheken.

Uit alle gegevens blijkt dat de aanpak in grote lijnen steeds professioneler wordt. Meer scholen werken volgens doelen en activiteiten in een lees- en mediaplan, er zijn meer hbo-geschoolde medewerkers en scholen maken in de uitvoering meer gebruik van landelijke campagnes.

Knelpunten
Als belangrijkste knelpunten binnen het primair onderwijs worden genoemd onvoldoende financiering (53% van de bibliotheken) en onvoldoende personele bezetting (59%). Ook het collectie aanbod laat te wensen over: op slechts 37% van de scholen waarmee wordt samengewerkt is een fysieke collectie aanwezig is. Tot slot lijkt de samenwerking nog vaak te bestaan uit losse activiteiten zonder beleidsmatige inbedding. Het kernteam van de Bibliotheek op school doet daarom aanbevelingen op het gebied van financiering, formatie en beleid.

Samenvatting primair onderwijs

Rapport Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs

Voortgezet onderwijs: opmars de Bibliotheek op school

Het merendeel van de openbare bibliotheken (84%) werkte in 2017-2018 samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 695 schoolvestigingen: 48% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken (bij de vorige meting was dit 44%). Op 109 schoolvestigingen wordt samengewerkt volgens de aanpak van de Bibliotheek op school (vorige meting 86) en met nog eens 74 scholen worden verkennende gesprekken gevoerd (vorige meting 64).

Knelpunten
Als belangrijkste knelpunten worden genoemd onvoldoende financiering (53% van de bibliotheken) en onvoldoende personele bezetting (59%). Ook het collectie aanbod laat te wensen over: op slechts 37% van de scholen waarmee wordt samengewerkt is een fysieke collectie aanwezig is. Tot slot lijkt de samenwerking nog vaak te bestaan uit losse activiteiten zonder beleidsmatige inbedding. Het kernteam van de Bibliotheek op school doet daarom aanbevelingen op het gebied van financiering, formatie, collectie en beleid.

Samenvatting voortgezet onderwijs

Rapport Dienstverlening openbare bibliotheken aan het voortgezet onderwijs