Van idee naar uitvoering

Om vanuit visie naar concrete acties te komen, is er een strategische procesaanpak beschikbaar. Deze aanpak is opgebouwd langs vier pijlers.

Blik op de bibliotheek: Aanpak volgens A3-methodiek

Een plan op basis van de A3-methodiek benoemt in een overzichtelijke weergave de visie, missie, succesbepalende factoren, beoogde resultaten en de noodzakelijke acties en inspanningen.

Blik op de markt: Procesplan strategische marktbewerking

Wat zijn de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen die je in je omgeving ziet? Hoe ziet je onderwijsmarkt eruit? Met deze procesaanpak kom je tot een marktbewerkingsplan. Door de opzet van het document, zijn de stappen eenvoudig toepasbaar op de situatie van elke organisatie.

Blik op de school: Accountplan en implementatieplan per school

De volgende stap is benoemen wat de prioriteiten en aandachtsgebieden van een specifieke school zijn. Hiervoor is een format voor een accountplan ontwikkeld; een document waarin de doelstellingen per klant voor de komende periode worden benoemd. Daarnaast biedt het implementatieplan met het bijbehorende dashboard een handig overzicht van alle stappen die bij de implementatie van de Bibliotheek op school doorlopen moeten worden.

Landelijke bouwstenen

Er zijn landelijke bouwstenen die bibliotheken kunnen gebruiken als zij gaan werken met de Bibliotheek op school. De toolkit bevat allerlei materialen om invulling te geven aan de bouwstenen.
 

Naar de toolkit voor actuele documenten