Nieuwsberichten

Resultaat 61 - 70 (van 213)

 • Leesbevordering op het vmbo

  1 maart 2018

  Hoewel veel vmbo-docenten Nederlands drempels en knelpunten ervaren in het leesbevorderingsonderwijs, vindt de overgrote meerderheid (90%) van de docenten het (zeer) belangrijk om lezen te stimuleren. Bijna al deze docenten (99%) besteden tijdens hun lessen aandacht aan leesbevordering. Er is echter winst te behalen door leesbevordering op het vmbo meer structureel te maken en door regelmatige samenwerking met de Bibliotheek

  Bekijk details van Leesbevordering op het vmbo

 • Vakantielezen 2018 – doorlezen loont!

  27 februari 2018

  Ook dit jaar biedt Stichting Lezen met steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland het project Vakantielezen aan. Scholen in krimp- en anticipeergebieden die niet eerder deelnamen aan het project kunnen zich via hun Bibliotheek inschrijven. De eerste 100 scholen die worden aangemeld ontvangen voor alle kinderen die naar groep 4 en 5 gaan vóór juni - kosteloos - een aantrekkelijk Vakantieleestasje. Daarnaast organiseert de Bibliotheek in juni samen met de school een feestelijke aftrapbijeenkomst...

  Bekijk details van Vakantielezen 2018 – doorlezen loont!

 • Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

  20 februari 2018

  De leerdoelenmatrix is een hulpmiddelen om gedegen gesprekken op school te voeren. De toolkit is nu aangevuld met nieuwe leerdoelenmatrixen; een aangepaste versie voor PO en een nieuwe matrix voor het VO.

  Bekijk details van Nieuwe leerdoelen-matrixen beschikbaar

 • Groeiende aandacht voor samenwerking met het voortgezet onderwijs

  20 februari 2018

  Het merendeel van de openbare bibliotheken werkt samen met het voortgezet onderwijs, waarbij de dienstverlening zich vooral richt op leesbevordering. Uit onderzoek van het BOP blijkt nu dat er nog wat knelpunten zijn weg te werken, met name op het gebied van financiering, personele bezetting en collectie. Het kernteam van de Bibliotheek op school komt daarom met een aantal aanbevelingen.

  Bekijk details van Groeiende aandacht voor samenwerking met het voortgezet onderwijs

 • De Bibliotheek op school steeds professioneler

  6 februari 2018

  De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Zo hebben steeds meer scholen een leesplan opgesteld en zijn leesconsulenten steeds vaker hbo-geschoold.

  Bekijk details van De Bibliotheek op school steeds professioneler

 • Lezen Centraal: 'Ik zie, ik zie wie jij niet ziet...'

  30 januari 2018

  Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen. Dat gaat echter alleen op als (kinder-)literatuur breed en divers is, geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving. Het congres Lezen Centraal gaat hier nader op in, onder het motto: ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…, hoe lezen kan verruimen en verrijken.’

  Bekijk details van Lezen Centraal: 'Ik zie, ik zie wie jij niet ziet...'

 • Drie onderzoeken naar leestijd en leesmotivatie bij kinderen

  29 januari 2018

  De afgelopen maanden zijn er drie onderzoeksrapporten verschenen over lezen, leesmotivatie en leestijd. Zo blijkt dat Nederlandse kinderen minder van lezen houden dan leeftijdsgenoten in andere landen en dat het percentage tieners dat minimaal 10 minuten per week boeken, kranten, tijdschriften en nieuwssites leest, in tien jaar tijd is gedaald van 65 naar 40 procent. Interventies zoals de Bibliotheek op school die de intrinsieke leesmotivatie stimuleren, blijven daarom onverminderd van belang.

  Bekijk details van Drie onderzoeken naar leestijd en leesmotivatie bij kinderen

 • Uitnodiging werkdag monitor VO

  19 januari 2018

  De resultaten van de monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs komen begin maart beschikbaar. Omdat de monitor VO relatief nieuw is, nodigt Kunst van Lezen je graag uit voor een trainingsdag ‘Werken met de Monitor VO’. Deze vindt plaats op 15 maart 2018 in Utrecht.

  Bekijk details van Uitnodiging werkdag monitor VO

 • Gratis online cursus Dyslexie onder de knie

  18 januari 2018

  Bibliotheek Theek 5 heeft een online cursus over dyslexie ontwikkeld, bedoeld voor ouders en kinderen: Dyslexie onder de knie. De cursus is gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij ouders en kind. Theek 5 heeft daarnaast een opzet voor een inspiratiemiddag over dyslexie gemaakt. Zowel de online cursus als de opzet zijn gratis beschikbaar.

  Bekijk details van Gratis online cursus Dyslexie onder de knie

 • Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl live

  16 januari 2018

  Jeugdbibliotheek.nl is de nieuwe website van de KB voor alle kinderen en jongeren van 6-18 jaar. Vanaf 15 januari staat de eerste fase van de website live. In deze versie ligt de focus op kinderen van 9 tot 12 jaar. Zij vinden hier informatieve content en natuurlijk volop inspiratie, tips en ideeën over lezen. Als kinderen een boek, e-book of andere content willen lenen, dan helpt de website hen naar de juiste plek om dit te regelen.

  Bekijk details van Nieuwe website jeugdbibliotheek.nl live