Resultaten onderzoek samenwerking primair onderwijs 2018-2019

Vrijwel alle bibliotheken en scholen werken nauw met elkaar samen om kinderen in het basisonderwijs zoveel mogelijk in aanraking te brengen met boeken en lezen. Ze doen dat onder meer op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Het aantal schoollocaties dat samenwerkt met de bibliotheek volgens de aanpak de Bibliotheek op school groeit nog steeds: in het schooljaar 2018-2019 sloten zich zo’n 200 nieuwe schoollocaties aan.

Dit blijkt uit het rapport Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs. Met dit onderzoek, dat jaarlijks via de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform, BOP) wordt uitgevoerd, is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er voor het primair onderwijs uitziet.

Leesbevorderingsaanbod voor kinderen, ouders en leerkrachten

Gemiddeld zijn bijna acht op de tien kinderen van 4 tot en met 12 jaar lid van de bibliotheek. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken te lezen en te lenen; ze organiseren voor deze doelgroep ook activiteiten en programma’s rondom leesbevordering en digitale geletterdheid.

Vrijwel alle bibliotheken bieden producten en diensten aan op het gebied van leesbevordering. Dit aanbod is afgestemd op de gouden driehoek: kinderen, ouders en leerkrachten. Op het gebied van digitale geletterdheid werkt 86% van de bibliotheekorganisaties samen met het primair onderwijs. Hierbij ligt de focus voornamelijk op leerlingen en ouders.

In het schooljaar 2018-2019 vulden de bibliotheken en het primair onderwijs gezamenlijk leesplannen in voor circa 2.500 schoollocaties (35%) en mediaplannen voor circa 500 schoollocaties (7%).

Meer schoollocaties met aanpak de Bibliotheek op school

Naast de reguliere samenwerking met het primair onderwijs werken veel bibliotheken en scholen samen volgens de aanpak de Bibliotheek op school. In het schooljaar 2018-2019 werkten 127 basisbibliotheken (88%) volgens deze aanpak samen met 3.213 schoollocaties (45%). Dit zijn circa 200 schoollocaties meer dan in het voorgaande schooljaar.

Resultaten Bibliotheekmonitor beschikbaar

In totaal hebben 141 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek Samenwerking primair onderwijs van de Bibliotheekmonitor: een respons van 97%.
De resultaten zijn verwerkt in de volgende publicaties:

  • In de landelijke rapportage Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs wordt duiding gegeven aan de resultaten voor alle bibliotheken;
  • In de landelijke infographic zijn de kerncijfers van de dienstverlening op een visuele manier in kaart gebracht. Daarnaast zijn er per provincie infographics beschikbaar en hebben deelnemende bibliotheken een individuele infographic ontvangen, waarin de dienstverlening op lokaal niveau in kaart is gebracht;
  • In het dashboard Samenwerking primair onderwijs op Bibliotheekinzicht zijn de landelijke, provinciale en lokale resultaten nader te analyseren. Hier kun je de historische gegevens inzien en bibliotheekorganisaties met elkaar vergelijken.

Aanbevelingen de Bibliotheek op school

Naar aanleiding van deze rapportage doet het kernteam van de Bibliotheek op school primair onderwijs de volgende aanbevelingen:

  • meer aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking met scholen door de inzet van expertise en specialisaties van leesconsulenten;
  • meer samen met scholen optrekken, met als uitgangspunt de visie, het beleid en speerpunten van de school in plaats van het aanbod van de Bibliotheek;
  • meer aandacht voor speciaal onderwijs en zwakke lezers.

Meer informatie?

Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kun je je wenden tot Sharon van de Hoek, adviseur onderzoek en kennisdeling (KB). Voor inhoudelijke vragen over de samenwerking tussen bibliotheken en het primair onderwijs kun je terecht bij de po-coördinatoren van de POI's.