Iedere docent een leesbevorderaar

Een goede basiskennis en begrip van taal is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij, nu én in de toekomst. Het is echter slecht gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren (PISA 2018). Daar moet verandering in komen vinden AOS Midden-Brabant, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Bibliotheek Midden-Brabant, Huis73 en Cubiss. Samen ontwikkelden ze met financiële steun van Stichting Lezen 'Iedere docent een leesbevorderaar' (2022), een traject over lezen en leesbevordering voor studenten van de lerarenopleiding.

Onderdelen Iedere docent een leesbevorderaar

Het traject Iedere docent een leesbevorderaar bestaat uit vier onderdelen

  1. webinar Leesmotivatie in het voortgezet onderwijs, door Kees Broekhof (2022)
  2. webinar Iedere docent een leeesbevorderaar, door Margriet Smits en Susanne Smulders (2022)
  3. toolkit voor bibliotheekmedewerkers om een bibliotheekbezoek met studenten voor te bereiden (2022)
  4. toolkit voor docenten van de lerarenopleiding om een bijeenkomst Lees voor je leven voor te bereiden (2022)

1. Leesmotivatie in het voortgezet onderwijs

2. Iedere docent een leesbevorderaar

4. Lees voor je leven