Nieuwsberichten

Resultaat 131 - 140 (van 247)

 • Landelijke analyse informatievaardigheden in de Bibliotheek op school

  7 november 2017

  Sinds 2012 wordt de Monitor de Bibliotheek op school in het basisonderwijs uitgevoerd. In 2014 is daar de Monitor voor het voortgezet onderwijs bijgekomen. Dit jaar maakte Desan, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek, voor het eerst een landelijke analyse van de verzamelde data in het kader van informatievaardigheden. Het betreft scholen die binnen de Bibliotheek op school aan informatievaardigheden in het onderwijs werken.

  Bekijk details van Landelijke analyse informatievaardigheden in de Bibliotheek op school

 • Nieuwe website voor ouders online

  9 oktober 2017

  Begin 2017 hebben we onze website voor professionals debibliotheekopschool.nl vernieuwd. Daarna zijn we direct aan de slag gegaan met een website over de Bibliotheek op school voor ouders en leerkrachten/docenten. Die site is nu klaar en we presenteren deze met veel plezier.

  Bekijk details van Nieuwe website voor ouders online

 • Oproep: collecties voor vluchtelingenkinderen!

  6 oktober 2017

  Op initiatief van de landelijke werkgroep Bibliotheek & Integratie is een collectie samengesteld voor vluchtelingenkinderen. De collectie bestaat uit Arabische kinder- en jeugdboeken, beeldwoordenboeken, meertalige boeken, prentenboeken zonder tekst en een spel tbv Arabische geletterdheid. Met deze materialen stimuleren we de taalontwikkeling van vluchtelingenkinderen. Ook biedt de collectie handvatten in het contact met de ouders, om hen te betrekken en te ondersteunen bij het voorlezen aan hun...

  Bekijk details van Oproep: collecties voor vluchtelingenkinderen!

 • Inrichting en presentatie schoolbibliotheek

  6 oktober 2017

  Een goede fysieke collectie binnen de muren van de school vormt één van de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Maar een schoolbibliotheek is meer dan een kast vol boeken! Leerlingen raken niet gemotiveerd om te lezen alleen door wat er ín die boekenkasten staat.

  Bekijk details van Inrichting en presentatie schoolbibliotheek

 • Digitale geletterdheid centraal in Codeweek 2017

  6 oktober 2017

  In de Codeweek van 7 t/m 22 oktober vinden overal in Europa activiteiten plaats voor kinderen georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Doel: zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met alle facetten van digitale geletterdheid.

  Bekijk details van Digitale geletterdheid centraal in Codeweek 2017

 • Start pilots de Bibliotheek op school in het mbo

  5 oktober 2017

  Dit schooljaar gaan een aantal pilots van de Bibliotheek op school in het mbo van start. De rode draad voor alle pilots is het willen vergroten van de taalvaardigheid van de studenten door structureel en duurzaam in te zetten op (vrij) lezen op school en in de vrije tijd.

  Bekijk details van Start pilots de Bibliotheek op school in het mbo

 • Herziene brochure(s) Meer (voor)lezen, beter in taal

  19 september 2017

  Meer lezen, beter in taal was de eerste uitgave in de lijn van brochures van Kunst van Lezen waarmee bibliotheken betrokken gemeenten en instellingen kunnen overtuigen van het belang van lezen. Omdat de laatste versie uit 2014 stamde, is een nieuwe versie gepubliceerd waarin recent onderzoek is meegenomen door expert Kees Broekhof van Sardes.

  Bekijk details van Herziene brochure(s) Meer (voor)lezen, beter in taal

 • Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

  15 september 2017

  De vraag naar een geïntegreerde aanpak van BoekStart en de Bibliotheek op school in het primair onderwijs groeit naarmate er meer brede scholen en integrale kindcentra ontstaan. Daarmee groeit ook de behoefte van bibliotheken aan een leidraad om deze ‘Geïntegreerde lijn 0-12’ in de praktijk goed vorm te geven. Daarom hebben de kernteams van BoekStart en de Bibliotheek op school zich gebogen over richtlijnen voor een optimale invulling van de zeven bouwstenen die de basis vormen van beide programma’s.

  Bekijk details van Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

 • Bibliotheek en school: wie doet wat?

  14 september 2017

  De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen school en Bibliotheek is niet altijd duidelijk. Toch is het goed om afspraken over taken vast te leggen. Dat gebeurt deels in de overeenkomst tussen school en Bibliotheek, maar daarin staan niet alle taken beschreven.

  Bekijk details van Bibliotheek en school: wie doet wat?

 • Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september

  14 september 2017

  Dit najaar bieden we in het Opleidingshuis van de Bibliotheek op school weer een aantal mooie opleidingen aan. Je kunt je nog tot 30 september aanmelden voor: Didactiek verdieping (basisonderwijs) en Lezen kan beter, Effectief communiceren voor onderwijsspecialisten en Onderwijslandschap (3x voortgezet onderwijs).

  Bekijk details van Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september