Nieuwsberichten

Resultaat 131 - 140 (van 179)

 • Basisschool Spaubeek eregast op uitreiking Nederlandse Kinderjury

  23 juni 2015

  In mei heeft Kunst van Lezen in samenwerking met Stichting CPNB een wedstrijd uitgezet via de Bibliotheek op school. De school die het meest overtuigend aan de slag was gegaan met de Kinderjury, kon een VIP-arrangement winnen naar de landelijke uitreiking op 21 juni. De Limburgse Basisschool Spaubeek had o.a. een eigen Schoolsenaat geïnstalleerd en was daarmee de gelukkige winnaar.

  Bekijk details van Basisschool Spaubeek eregast op uitreiking Nederlandse Kinderjury

 • Voorleeskampioen laat van zich horen

  4 juni 2015

  De Leescoalitie roept de Tweede Kamer op om leesbevordering in de eerste levensjaren van kinderen te versterken. Het advies werd vandaag in de vorm van een petitie overhandigd in Den Haag. Het is bekend dat taalachterstanden op den duur leiden tot sociale, maatschappelijke en economische problemen. De coalitie ziet een belangrijke rol weggelegd voor consultatiebureaus, pabo’s en mbo’s en beveelt dan ook aan om die structureel bij leesbevordering te betrekken.

  Bekijk details van Voorleeskampioen laat van zich horen

 • De Bibliotheek. Voor iedereen van 0-101

  21 mei 2015

  Iedereen kan zich ontwikkelen in de Bibliotheek, ongeacht de leeftijd. Dat is de boodschap die de Bibliotheek uitdraagt, in woord en daad. Om de Bibliotheek als plek voor een leven lang leren te promoten, is de groeimeter ontwikkeld. Vanaf nu is deze ook te bestellen via de bestellijst van de Bibliotheek op school.

  Bekijk details van De Bibliotheek. Voor iedereen van 0-101

 • De Bibliotheek op school stimuleert leesvaardigheid!

  12 mei 2015

  Niet of weinig lezen heeft op termijn grote negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van lees- en taalvaardigheid en voor het schoolsucces van een leerling. Als leesplezier in de hogere leerjaren van de basisschool te weinig wordt gestimuleerd nemen leesmotivatie en groei in leesvaardigheid al vanaf groep 5 of 6 af. Kan een aanpak als de Bibliotheek op school de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil houden?

  Bekijk details van De Bibliotheek op school stimuleert leesvaardigheid!

 • De Bibliotheek als maatschappelijk hart

  8 april 2015

  Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De Openbare Bibliotheek levert als grootste publieksvoorziening in Nederland een grote bijdrage aan de samenleving en aan de gemeente bij deze decentralisaties.

  Bekijk details van De Bibliotheek als maatschappelijk hart

 • Kabinet investeert in aanpak taal- en leesbevordering

  12 maart 2015

  Minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) trekken in de komende drie jaar ruim € 50 miljoen uit voor de bestrijding van laaggeletterdheid en voor leesbevordering. Zo schrijven zij in het actieprogramma Tel mee met Taal, waarover zij vrijdag 6 maart jl. de Tweede Kamer informeerden. Eén van de acties uit het programma is de voortzetting en uitbreiding van Kunst van Lezen. Stichting Lezen en de bibliotheken zijn blij met dit...

  Bekijk details van Kabinet investeert in aanpak taal- en leesbevordering

 • De resultaten van een drukbezochte NOT

  11 februari 2015

  Dit jaar trok de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in totaal 40.335 bezoekers. Dat is iets minder dan in 2013, maar zo voelde het op de beursvloer zeker niet. Het team van de Bibliotheek op school kijkt tevreden terug op de behaalde resultaten. We zetten de feiten en cijfers even op een rij.

  Bekijk details van De resultaten van een drukbezochte NOT

 • Succes op de NOT

  11 februari 2015

  Bekijk details van Succes op de NOT

 • Bekijk details van Dit jaar trok de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in totaal 40.335 bezoekers. Dat is iets minder dan in 2013, maar zo voelde het op de beursvloer zeker niet. Het team van de Bibliotheek op school kijkt tevreden terug op de behaalde resultaten. We zetten de feiten en cijfers even op een rij.

 • Positieve resultaten DUO omnibusonderzoek directeuren

  3 februari 2015

  In opdracht van Kunst van Lezen heeft DUO afgelopen najaar een omnibusonderzoek uitgevoerd. Daarvoor zijn 400 directeuren van basisscholen bevraagd over het beleid en de activiteiten op hun school. De vragen hadden betrekking op leesbevordering en samenwerking met de openbare bibliotheek. Daarnaast is in kaart gebracht hoe ver de implementatie van de aanpak de Bibliotheek op school - onderdeel van Kunst van Lezen - gevorderd is.

  Bekijk details van Positieve resultaten DUO omnibusonderzoek directeuren