Voor jou en je kind! Oudercursus

Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven bundelen hun krachten om ervoor te zorgen dat alle ouders hun kinderen kunnen stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. Door het programma de Bibliotheek op school te koppelen aan een speciale module van de oudercursus 'Voor jou en je kind!' over leesbevordering, zijn ouders meer betrokken en wordt de leescultuur thuis vergroot.

Algemeen

Uitvoering cursus Voor jou en je kind!

Voorbereiding cursus Voor jou en je kind!