Nieuwsberichten

Resultaat 151 - 160 (van 235)

 • Communicatieplan de Bibliotheek op school

  2 februari 2017

  De Bibliotheek op school is niet alleen een prachtige aanpak om bibliotheek en school aan elkaar te verbinden, en daarmee een positief effect te bewerkstelligen op leesplezier en leesvaardigheid van kinderen. Het is veel meer. Juist de Bibliotheek op school leent zich er heel goed voor om je er als Bibliotheek mee te profileren. Maar hoe doe je dat?

  Bekijk details van Communicatieplan de Bibliotheek op school

 • Tijdschrift Taal: 'De Bibliotheek op school stimuleert lezen'

  30 januari 2017

  In de eerste drie jaar leesonderwijs staat het leren lezen centraal en is de leesmotivatie meestal groot. Maar daarna begint de leesmotivatie bij veel kinderen terug te lopen. Door kinderen te blijven ondersteunen kan volgens dit onderzoek deze neerwaartse spiraal doorbroken worden.

  Bekijk details van Tijdschrift Taal: 'De Bibliotheek op school stimuleert lezen'

 • Uitnodiging trainingsdag Werken met de Monitor VO

  13 januari 2017

  Half maart komen de resultaten van de monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs beschikbaar. Omdat de monitor VO relatief nieuw is, nodigt Kunst van Lezen je graag uit voor een trainings/werkdag ‘Werken met de Monitor VO’. Deze vindt plaats op 20 maart bij Domstad in Utrecht.

  Bekijk details van Uitnodiging trainingsdag Werken met de Monitor VO

 • Nieuwe brochure 'Meer lezen, beter in taal – mbo'

  20 december 2016

  In december is de brochure 'Meer lezen, beter in taal - mbo' verschenen. Deze nieuwe brochure gaat over een van de meest onderschatte maatregelen om de taalontwikkeling te bevorderen: het structureel bevorderen van vrij lezen en vrijetijdslezen.

  Bekijk details van Nieuwe brochure 'Meer lezen, beter in taal – mbo'

 • Echte MediaMasters wonen in Bunschoten

  20 december 2016

  De zesde editie van de MediaMasters Game is gewonnen door groep 7 van de Dr. H. Bavinckschool uit Bunschoten, zij mogen zich een jaar lang de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. De MediaMasters Game is het grootste mediawijsheidproject van Nederland voor groep 7 en 8 en is een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid, beide initiatieven van Mediawijzer.net. Een recordaantal van 150.000 leerlingen deed dit jaar mee. Meester Cees, leerkracht van de winnende klas: ‘We zijn door het...

  Bekijk details van Echte MediaMasters wonen in Bunschoten

 • Groeiende deelname onderzoek primair onderwijs

  20 december 2016

  Dit jaar is voor de tweede keer een meting gedaan naar de samenwerking van bibliotheken met het primair onderwijs. Aan het onderzoek hebben 119 bibliotheken deelgenomen, een mooie respons van 78%. Hiervan hebben 94 bibliotheken voor een tweede keer deelgenomen. Hun cijfers zijn waar mogelijk vergeleken met de cijfers van vorig jaar.

  Bekijk details van Groeiende deelname onderzoek primair onderwijs

 • Digiwijs met Donald Duck

  16 november 2016

  Op 18 november start de Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze week wordt voor de bovenbouw van het basisonderwijs een zeer bijzondere editie van Donald Duck Weekblad gelanceerd, waarin digitale wijsheid centraal staat. Elke bibliotheekorganisatie ontvangt 45 albums om te verspreiden onder scholen!

  Bekijk details van Digiwijs met Donald Duck

 • Kopgroep de Bibliotheek op school maakt vaart

  4 november 2016

  Het traject ‘Kopgroep de Bibliotheek op school’ is na de aftrap op 27 september in Utrecht van start gegaan. De eerste masterclasses hebben plaatsgevonden en de planning voor de overige locaties is in volle gang.

  Bekijk details van Kopgroep de Bibliotheek op school maakt vaart

 • Inspiratiedag OVERAL! De Bibliotheek op school

  27 september 2016

  De Bibliotheek op school bestaat vijf jaar en dat werd op dinsdag 20 september in Utrecht gevierd. Ruim 200 bibliothecarissen, leesconsulenten en andere belangstellenden verzamelden zich in de Marnixzaal van het Utrechts Centrum voor de Kunsten voor een dag vol ideeën, ontmoetingen en taart. Tijdens een inspirerend programma werd uitgebreid gesproken over de toekomstbestendigheid van Bibliotheek op school. ‘In 2025 verlaat geen enkel kind de basisschool met een leesachterstand.’

  Bekijk details van Inspiratiedag OVERAL! De Bibliotheek op school

 • Nulmeting samenwerking VO ontwikkeld

  26 september 2016

  Om achteraf te kunnen onderzoeken of de doelstellingen zijn gehaald als bibliotheken en VO-scholen starten met samenwerking, is het het zinvol om vooraf te formuleren wat er met de samenwerking wordt beoogd en uit welke onderdelen de samenwerking zal bestaan. ProBiblio heeft onlangs een nulmeting ontwikkeld waarmee die samenwerking in kaart kan worden gebracht.

  Bekijk details van Nulmeting samenwerking VO ontwikkeld