Nieuwsberichten

Resultaat 51 - 60 (van 213)

 • Vernieuwde actie Kinderpostzegels

  3 mei 2018

  Wist je dat Kinderpostzegels een bijdrage levert aan de leesvaardigheid van kinderen? Kinderpostzegels vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen en daarbij hoort ook de leesvaardigheid van een kind. Daarom steunt Kinderpostzegels de campagnes Lezen is leuk! en Vakantielezen van Stichting Lezen.

  Bekijk details van Vernieuwde actie Kinderpostzegels

 • Lees met andermans ogen

  3 mei 2018

  We hoeven het je niet te vertellen: lezen is kijken met andermans ogen. Wat de een normaal vindt, is voor de ander vreemd. Zoveel mensen, zoveel verschillen. Wil je door de ogen van die ander naar de wereld kijken? Lees dan een boek. Voor de campagne Lees met andermans ogen zijn leestips verzameld en video’s gemaakt met BN’ers over boeken die hun ogen geopend hebben. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

  Bekijk details van Lees met andermans ogen

 • Extra onderzoek vergoeding uitgeleende boeken

  1 mei 2018

  In het onderzoek naar de vergoedingen voor uitgeleende boeken ontbrak nog een aantal gegeven over de uitleningen die via de Bibliotheek op school gaan. Kunst van Lezen heeft die gegevens wel nodig om het gesprek over de vergoedingen goed te kunnen voeren. Daarom hebben we in januari via Desan een extra onderzoek uitgezet. Het rapport over de uitleningen is nu verschenen.

  Bekijk details van Extra onderzoek vergoeding uitgeleende boeken

 • Training implementatie Scoor een Boek!

  3 april 2018

  Het landelijke projectteam wil de deelname aan Scoor een Boek! verder uitbreiden en organiseert daarvoor een training. Ben je een toekomstige projectleider die Scoor een Boek! gaat implementeren binnen jouw werkgebied? En werk je minimaal op beleidsmatig HBO niveau in een bibliotheek of POI? Dan ben je van harte welkom op dinsdagmiddag 15 mei in Utrecht.

  Bekijk details van Training implementatie Scoor een Boek!

 • Verrijkte en nieuwe rekenmodellen

  3 april 2018

  Voor de Bibliotheek op school PO zijn de bestaande rekenmodellen voor nieuwe scholen verrijkt. Daarnaast is een nieuw rekenmodel ontwikkeld voor de borging van een bestaande samenwerking in een nieuwe periode. Aan een rekenmodel voor borging ontstond behoefte, omdat veel Bibliotheek op school bibliotheken al enkele jaren draaien en zij nu met scholen spreken over een nieuwe periode voor het continueren en borgen van de samenwerking.

  Bekijk details van Verrijkte en nieuwe rekenmodellen

 • Leuke en inspirerende Monitordag 2018

  3 april 2018

  Op dinsdag 6 maart 2018 vond de landelijke Monitordag BoekStart & de Bibliotheek op school plaats. Een uitstekend moment, want de monitorresultaten basisonderwijs van de meting 2017 zijn net bekend en de meting voor de Monitor BoekStart in de kinderopvang start binnenkort. Kinderopvang en basisscholen groeien steeds dichter naar elkaar toe.

  Bekijk details van Leuke en inspirerende Monitordag 2018

 • Mediaplan Digitale Geletterdheid VO

  29 maart 2018

  In de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs komt steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid. Maar hoe zorg je ervoor dat er in het curriculum structurele aandacht voor is? Een structurele aanpak betekent het uitstippelen van een goede route waarbij alle losse schakels met elkaar verbonden worden. Een mediaplan is daarbij een goed handvat omdat het doelen koppelt aan activiteiten en werkvormen.

  Bekijk details van Mediaplan Digitale Geletterdheid VO

 • Ouders & Onderwijs voor alle ouders met schoolgaande kinderen

  28 maart 2018

  Komen ouders bij jou met vragen over school? Bijvoorbeeld: Welke school kies ik voor mijn kind? Wat als ik het niet eens ben met het schooladvies? Verwijs hen dan naar Ouders & Onderwijs. Deze organisatie - door het ministerie van OCW gefinancierd – is dé vraagbaak voor ouders met schoolgaande kinderen.

  Bekijk details van Ouders & Onderwijs voor alle ouders met schoolgaande kinderen

 • Nederland Leest Junior: een voortreffelijk kindermenu voor op school

  2 maart 2018

  Volgens het gezegde zijn we wat we eten. Zou het kloppen? Voor gewoon voedsel kunnen we daar onze vraagtekens bij zetten. Maar voor léésvoer geldt het zeker. Want het meeste van onze maaltijden zijn we na een paar dagen weer kwijt. Daarentegen blijven de verhalen, personages en inzichten uit boeken ons altijd bij. Kortom: we zijn wat we lezen. Daarom koos de CPNB-campagne Nederland Leest dit jaar voor het thema Voeding!

  Bekijk details van Nederland Leest Junior: een voortreffelijk kindermenu voor op school

 • Uitkomsten peiling Engelstalige boeken

  1 maart 2018

  Afgelopen najaar hebben we een korte enquête uitgezet om de vraag naar Engelstalig aanbod goed in beeld te krijgen. Er hebben 34 personen gehoor gegeven aan onze oproep. Bijna 80% van de respondenten heeft weleens de vraag gekregen naar een (aanvullende) Engelse collectie. En bijna twee derde van de respondenten werkt samen met scholen met Engelstalige boeken in de schoolbibliotheek. We hebben ook geïnventariseerd hoe we vanuit de Bibliotheek op school ondersteuning kunnen bieden op het gebied van...

  Bekijk details van Uitkomsten peiling Engelstalige boeken