Nieuwsberichten

Resultaat 51 - 60 (van 176)

 • Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

  15 september 2017

  De vraag naar een geïntegreerde aanpak van BoekStart en de Bibliotheek op school in het primair onderwijs groeit naarmate er meer brede scholen en integrale kindcentra ontstaan. Daarmee groeit ook de behoefte van bibliotheken aan een leidraad om deze ‘Geïntegreerde lijn 0-12’ in de praktijk goed vorm te geven. Daarom hebben de kernteams van BoekStart en de Bibliotheek op school zich gebogen over richtlijnen voor een optimale invulling van de zeven bouwstenen die de basis vormen van beide programma’s.

  Bekijk details van Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school

 • Bibliotheek en school: wie doet wat?

  14 september 2017

  De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen school en Bibliotheek is niet altijd duidelijk. Toch is het goed om afspraken over taken vast te leggen. Dat gebeurt deels in de overeenkomst tussen school en Bibliotheek, maar daarin staan niet alle taken beschreven.

  Bekijk details van Bibliotheek en school: wie doet wat?

 • Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september

  14 september 2017

  Dit najaar bieden we in het Opleidingshuis van de Bibliotheek op school weer een aantal mooie opleidingen aan. Je kunt je nog tot 30 september aanmelden voor: Didactiek verdieping (basisonderwijs) en Lezen kan beter, Effectief communiceren voor onderwijsspecialisten en Onderwijslandschap (3x voortgezet onderwijs).

  Bekijk details van Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september

 • Training Werken met de Monitor VO

  6 september 2017

  Donderdag 12 oktober start in Utrecht de training Werken met de Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. Ben je lees-mediaconsulent of adviseur voortgezet onderwijs die voor het eerst gaat werken met de Monitor? Dan is deze landelijke training interessant voor je. Hierin krijg je niet alleen een goed beeld van de werkwijze, effecten en mogelijkheden van de Monitor, maar ook een heldere rolverdeling en handvatten om de Monitor op scholen te introduceren.

  Bekijk details van Training Werken met de Monitor VO

 • Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

  4 september 2017

  Nu de Bibliotheek op school in het basisonderwijs breed ingevoerd is, kunnen de opleidingen voor leerkrachten (de pabo’s) natuurlijk niet achterblijven. Toekomstige leerkrachten moeten goed geïnformeerd zijn over de samenwerking tussen school en Bibliotheek en er tijdens studie en stage concreet mee te maken krijgen. De onderdelen jeugdliteratuur en leesbevordering maakten uiteraard altijd al deel uit van de pabo-curricula, maar specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school bleef over het algemeen...

  Bekijk details van Pabo-pilots de Bibliotheek op school van start

 • Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen

  3 augustus 2017

  Kwestie van lezen is een serie folders van Stichting Lezen met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch medewerkers. In deze serie zijn twee nieuwe delen verschenen: een gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs en de andere op basisschoolleerlingen.

  Bekijk details van Twee nieuwe titels reeks Kwestie van lezen

 • Administratieve tool bij jaarlijkse BOP

  11 juli 2017

  Ook deze zomer vullen alle bibliotheken belangrijke managementgegevens in voor het Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP). Daarbij is er een handige tool die met één druk op de knop alle gevraagde totaalgegevens levert in een overzichtelijke rapportage. Deze tool is bijgewerkt om goed aan te sluiten op de verbeterde onderzoeksvragen.

  Bekijk details van Administratieve tool bij jaarlijkse BOP

 • Herziening Monitor de Bibliotheek op school PO en VO

  11 juli 2017

  Dinsdag 26 juni heeft Kunst van Lezen samen met de klankbordgroep monitor PO en de monitordeskundige Kees Broekhof om tafel gezeten en is besproken hoe alle genoemde verbeterpunten vanuit de Monitordag omgezet kunnen worden in concrete acties. Het aantal vragen, de formulering van vragen, het tijdpad, de doelgroep… alles is voorbijgekomen. Ook de monitor VO heeft hierna een aantal veranderingen ondergaan. Hieronder lees je hoe de herziening van beide monitors gestalte krijgt.

  Bekijk details van Herziening Monitor de Bibliotheek op school PO en VO

 • Week van de Mediawijsheid 2017

  10 juli 2017

  Mediawijzer.net organiseert van 17 t/m 24 november de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid met het thema ‘Generatie Media: samen mediawijs’. Tijdens deze week wordt het belang van mediawijsheid voor kinderen en jongeren maatschappelijk geagendeerd bij diverse doelgroepen. De netwerkpartners van Mediawijzer.net spelen een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap.

  Bekijk details van Week van de Mediawijsheid 2017

 • Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school

  22 juni 2017

  De basisopleiding leesconsulent is een goed uitgebalanceerde opleiding voor starters, waarin er aandacht is voor het onderwijslandschap, lezen, jeugdliteratuur en leespromotie. De opleiding geeft je een sterke basis om als leesconsulent te starten. Wil je je graag verder ontwikkelen? Wil je op de langere termijn betekenisvol een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van het leesbeleid van de school? In wisselend aanbod bieden we je mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

  Bekijk details van Verder professionaliseren binnen de Bibliotheek op school