Nieuwsberichten

Resultaat 51 - 60 (van 262)

 • Prestatiebox: extra geld voor cultuureducatie Bekijk details

  6 december 2019

  Onderwijsinstellingen krijgen van de overheid 1 budget (lumpsum) voor alle kosten die zij maken. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen extra geld om het onderwijs te verbeteren. Het geld uit deze prestatiebox (een bedrag per leerling) kunnen ze inzetten voor onder meer: taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Of voor cultuureducatie.

 • Creatief schrijven en leesbevordering Bekijk details

  6 december 2019

  Steeds vaker wordt creatief schrijven ingezet als impuls voor leesplezier en literaire competentie. Daarom hebben Mariet Lems en De Schoolschrijver, in opdracht van Stichting Lezen, de cursus Creatief schrijven in de klas ontwikkeld. Deze cursus is gericht op het integreren van schrijf- en leesonderwijs. Een aantal POI’s biedt de cursus komend jaar aan als pilot. Interesse?

 • Trainingen voorjaar 2020 Bekijk details

  6 december 2019

  Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe. Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen de Bibliotheek op school. Daarom biedt Kunst van Lezen ook komend voorjaar weer vijf interessante opleidingen aan. In de toolkit Opleidingen en op Bibliotheek Campus vind je een uitgebreide beschrijving van elke training.

 • Dalende PISA-resultaten vragen om extra actie Bekijk details

  6 december 2019

  De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen in Nederland zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit het gerenommeerde, internationale PISA-onderzoek, dat 3 december is verschenen. PISA meet de kennis en vaardigheden van 15-jarigen in leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Ministers Van Engelshoven en Slob hebben laten weten zij gehoor geven aan de oproep van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur om een leesoffensief te starten.

 • Verslag mbo-conferentie vrij lezen en vrijetijdslezen Bekijk details

  19 november 2019

  Op 1 november vond de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019’ plaats in de LocHal in Tilburg. De sprekers en deelnemers hebben zich gebogen over de vragen: Hoe zet een mbo-docent vrij lezen en vrijetijdslezen in om de taalontwikkeling en leesvaardigheid van studenten te bevorderen? Welke ondersteuning kan de Bibliotheek hierbij bieden? En hoe bedt een beleidsmaker in het mbo leesbevordering in het taalbeleid in? Ook de publicatie 'De Bibliotheek op school in het mbo; praktijkbeschrijvingen...

 • Start Monitor de Bibliotheek op school 2019 - 2020 Bekijk details

  11 november 2019

  De nieuwe monitormeting voor primair en voortgezet onderwijs (vmbo) staat open van 2 december 2019 t/m 14 februari 2020. In deze periode kunnen leraren, leerlingen én leesconsulenten de online-vragenlijsten invullen. Monitorcoördinatoren en leesconsulenten kunnen al vanaf 18 november aan de slag met de beheerpagina in de monitorportal. Kijk in toolkit voor alle actuele informatie over de Monitor en zet de voorbereidingen voor de meting in gang.

 • Tweede pilot met Voor jou en je kind! Bekijk details

  11 november 2019

  Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven geven een vervolg aan de pilot ‘de Bibliotheek op school' en de oudercursus 'Voor jou en je kind!’. Deze cursus biedt ondersteuning aan ouders bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind. De pilot loopt dit schooljaar op tien scholen met de Bibliotheek op school. Aan het eind van het schooljaar wordt een toolkit opgeleverd met o.a. een projectplan, een presentatie voor een startbijeenkomst en extra materialen over leesbevordering.

 • Cursus voor laagtaalvaardige ouders Bekijk details

  8 oktober 2019

  Ouders hebben invloed op de schoolprestaties en het leesplezier van hun kinderen. Voor laagtaalvaardige ouders is het echter niet vanzelfsprekend dat ze hun kinderen thuis helpen met taal en lezen, vanwege hun eigen taalniveau. Daarnaast zijn deze ouders zich soms niet bewust van de positieve rol die ze kunnen spelen in de taal- en leesontwikkeling van hun kind.

 • 75 keer BoekenBoost Bekijk details

  8 oktober 2019

  Kinderen in Nederland lezen steeds minder en hebben minder plezier in lezen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die fysieke boeken om zich heen hebben, een grotere kans hebben om te gaan en te blijven lezen. Een goede leesomgeving, zoals een goede lokale bibliotheek of schoolbibliotheek, helpt leesachterstanden te verminderen. Met de BoekenBoost willen Stichting CPNB en Stichting Lezen een impuls geven voor een rijk en actueel aanbod aan boeken op 75 kinderopvanglocaties, 75 basisscholen en 75 vo-scholen....

 • Taalunie: meer samenhang nodig in aanpak begrijpend lezen Bekijk details

  9 september 2019

  De Taalunie presenteerde op woensdag 28 augustus het actieplan 'Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie'. Dit actieplan is gebaseerd op de adviezen van de Taalraad, waaraan Stichting Lezen deelnam. In het plan beschrijft de Taalunie vijf knelpunten waardoor het niveau van begrijpend lezen de laatste jaren is gedaald. Uit deze knelpunten vloeien kernthema’s voort met acties en aanbevelingen. Tot slot geeft de Taalunie aan welke randvoorwaarden nodig...

Paginanavigatie