Netwerk en Beleid

Succesvolle en groeiende samenwerking in kaart gebracht

In de zomer van 2018 hebben bijna alle bibliotheken de jaarlijkse onderzoeken rondom hun samenwerking met het primair en het voortgezet onderwijs ingevuld voor het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De KB (Koninklijke Bibliotheek) publiceerde begin 2019 de landelijke rapportages met de uitkomsten van deze onderzoeken. Deelnemende bibliotheken ontvangen binnenkort hun individuele rapportages. We zetten de belangrijkste conclusies alvast voor je op een rij.

Lees meer

Sterrenchecklist

Met de Bibliotheek op school wil je samen met school lezers kweken door alle professionaliteit van de bibliotheek de school in te brengen. Hoe verder je hierin bent, hoe groter de kans op meer leesplezier en betere taalvaardigheid en mediawijsheid. De checklist toont per bouwsteen hoeveel procent van de ‘optimale’ situatie je in het primair onderwijs hebt gerealiseerd en hoeveel de Bibliotheek op school-sterren jouw samenwerking telt.

Heb je een 1-, 2- of 3-sterren de Bibliotheek op school?

Communicatie

De Bibliotheek op school kent vele lokale uitvoeringsvormen, maar alle bibliotheken vertellen wel hetzelfde verhaal om hetzelfde doel te bereiken: meer plezier in lezen en wijzer met media. De toolkit bevat verschillende landelijke materialen om de lokale samenwerking te ondersteunen.

Naar de toolkit voor actuele documenten