Netwerk en Beleid

De Bibliotheek op school steeds professioneler

De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Zo hebben steeds meer scholen een leesplan opgesteld en zijn leesconsulenten steeds vaker hbo-geschoold.

Lees meer

Sterrenchecklist

Met de Bibliotheek op school wil je samen met school lezers kweken door alle professionaliteit van de bibliotheek de school in te brengen. Hoe verder je hierin bent, hoe groter de kans op meer leesplezier en betere taalvaardigheid en mediawijsheid. De checklist toont per bouwsteen hoeveel procent van de ‘optimale’ situatie je in het primair onderwijs hebt gerealiseerd en hoeveel de Bibliotheek op school-sterren jouw samenwerking telt.

Heb je een 1-, 2- of 3-sterren de Bibliotheek op school?

Communicatie

De Bibliotheek op school kent vele lokale uitvoeringsvormen, maar alle bibliotheken vertellen wel hetzelfde verhaal om hetzelfde doel te bereiken: meer plezier in lezen en wijzer met media. De toolkit bevat verschillende landelijke materialen om de lokale samenwerking te ondersteunen.

Naar de toolkit voor actuele documenten