Opbrengst intensieve stimuleringsregeling 2016-2018

Twaalf basisscholen en twaalf bibliotheken door heel Nederland hebben de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject van Kunst van Lezen. Extra middelen zijn ingezet om een serieuze slag te maken in het bevorderen van lezen op school en thuis. Door gebruik te maken van de monitor en samen aan creatieve projecten rondom leesbevordering te werken is er heel wat bereikt. Enkele van deze effectieve interventies delen de deelnemende scholen en bibliotheken graag in deze toolkit.

Ben je als bibliotheek en/of school op zoek naar nieuwe manieren om te werken aan een levende leescultuur? Bekijk hieronder enkele van de vele initiatieven die basisscholen en bibliotheken hebben ondernomen dankzij het intensieve stimuleringstraject voor de Bibliotheek op school primair onderwijs.

Terug naar toolkit Netwerk & Beleid

Filmrapportages

Terug naar toolkit Netwerk & Beleid